Directievoerder – toezichthouder infrastructurele projecten

Gemeente Deventer
Geen max uurtarief
Overijssel
32 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De opdrachtgever huurt de opdrachtnemer in voor de duur van deze overeenkomst voor diens expertise op het gebied van Directievoering en Toezicht civieltechnische projecten.
Vanuit deze expertise is de opdrachtnemer zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende opdracht:
In de uitvoering van (grotere) civieltechnische infra projecten verzorgen van de directievoering UAV, toezicht houden, adviseren in de voorbereiding en toetsen van de contractstukken of als deelnemer van een projectteam met een projectleider.
In eerste aanleg zijn de volgende projecten geselecteerd; Bouw- en woonrijp maken van Project Steenbrugge, Uitvoeren diverse MJOP projecten zoals reconstructie Hoge Hondstraat, Rotonde Ceintuurbaan en mogelijk in de loop van het jaar andere soortgelijke civiel technische projecten.

Resultaat
Het resultaat van deze opdracht bestaat uit:

 • Advies in projecten over uitvoeringsaspecten van het ontwerp, het opstellen van de aanbesteding- en contractdocumenten en het in de markt zetten van deze werkzaamheden bij uitvoerende partijen.
 • Deelnemen aan of voorzitten van bouwvergaderingen,
 • Contacten met overheidsinstanties en energie- en nutsbedrijven,
 • Bewaking van de kwaliteit en voortgang van de geplande werkzaamheden
 • Financiële afwikkeling van de contracten.
 • Indien aan de orde; het signaleren van afwijkingen en hierop accuraat en zo nodig corrigerend optreden.
 • Zorg voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving in de uitvoeringsfase van een project
 • Eerste aanspreekpunt naar inwoners, bedrijven en bezoekers van Deventer.

Omschrijving kandidaat
De geschikte kandidaat voor deze opdracht;

 • Vormt een spilfunctie en weet de projecten goed uit te voeren door goede communicatieve vaardigheden, empathie en sturend vermogen.
 • Heeft een pragmatische instelling, is proactief, kostenbewust en resultaatgericht.
 • Kan goed onderhandelen, is een snelle beslisser en kan je de gevolgen van besluiten goed overzien.
 • Kan makkelijk schakelen tussen proces en inhoud. Staat sterk in de schoenen en heeft geen 9 tot 5 mentaliteit.
 • Werkt samen aan de verbetering van de professionaliteit en fungeert als sparringpartner.

De eisen

Alles uitklappen
Kennis van en ervaring met werk- en uitvoeringsmethoden en technieken en veiligheid- en milieuvoorschriften betreffende civieltechnische werken
Kennis van verschillende aanbesteding- en contractvormen (Europees, ARW, raamovereenkomsten, UAV-gc, bouwteams)
Kennis van en ervaring met de RAW-besteksystematiek, van de UAV en van bestekadministratie en software
Een VCA (VOL)-certificaat
Minimaal 3 jaar werkervaring met civieltechnische werken waarvan 2 jaar als directievoerder
Kennis van en ervaring met projectmatig werken
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4
Wij behouden het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behouden wij het recht de aanbieding ter zijde te leggen
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.