Directiesecretaris / strategisch adviseur directie

Gemeente Maashorst
Max 140 p/u
Noord-Brabant
32 uur p/w
01-11-2023
01-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Dit zijn wij

Even voorstellen. Wij zijn Maashorst. Een jonge gemeente met zes bruisende kernen, omgeven door natuur zoals je die nergens anders tegenkomt. Bij ons vind je het beste van twee werelden: alle voorzieningen in de buurt en toch ruimtelijk en omringd door groen wonen en werken. Dat we nieuw zijn, betekent dat we nog volop uitvinden wie we zijn en welke weg we gaan bewandelen. Spannend? Ja, soms wel. Maar het biedt ook ontzettend veel kansen.

Opdrachtomschrijving

Als directiesecretaris heb je een strategische en adviserende rol richting de directie in het algemeen en de gemeentesecretaris in het bijzonder. Daarnaast krijg je voor komende periode ook een aantal specifieke opdrachten mee, ten aanzien van de volgende vier onderwerpen:

1.     Evaluatie van de herindeling

2.     Versterking strategische functie, gemeentebreed

3.     Bestuurlijke besluitvormingsproces

4.     Organisatieontwikkeling, gemeentebreed (in nauwe samenspraak met HRM)

Ad a) Begin 2022 is bureau Berenschot door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aangesteld als onafhankelijk onderzoeker voor de uitvoering van de evaluatie van de herindeling van de gemeente Uden en de gemeente Landerd tot de nieuwe gemeente Maashorst.

Achtergrond:

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, inzake de samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden is een amendement aangenomen, op basis waarvan artikel 9 aan de herindelingswet is toegevoegd. Artikel 9 (herindelingswet Maashorst) Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overleg met de besturen van de nieuwe gemeente Maashorst en de provincie Noord-Brabant, zendt binnen drie jaar na de datum van herindeling aan de Staten-Generaal een verslag over het functioneren van de nieuwe gemeente Maashorst. In het verslag wordt in het bijzonder aandacht besteed aan:

a. de positie van de tot de nieuwe gemeente Maashorst behorende kernen, in het bijzonder Schaijk en Reek, in relatie tot de andere delen van de gemeente en de maatschappelijke samenhang met omliggende kernen die niet tot de nieuwe gemeente behoren;

b. de wenselijkheid van een wijziging van de gemeentelijke indeling, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet algemene regels herindeling om de kernen Schaijk en Reek bij de gemeente Oss te voegen.

Het ministerie van BZK is opdrachtgever van deze evaluatie, waarbij de gemeente Maashorst onderzoeksobject is. Een focus op feitelijke (on)juistheden, van hetgeen verwoord wordt, evenals het behouden van enige afstand tot een oordeel over de bevindingen, die door de onderzoekers wordt geconstateerd, is belangrijk voor de directiesecretaris. Vanuit de ambtelijke organisatie zal de directiesecretaris het eerste aanspreekpunt zijn voor de onderzoekers, BZK en de provincie Noord-Brabant als ambtelijk opdrachtnemer/projectleider, met de gemeentesecretaris als ambtelijk opdrachtgever.

Ad b) Als directiesecretaris breng je, op basis van een opdracht vanuit de directie, in beeld op welke wijze de strategische functie concernbreed in Maashorst versterkt kan worden. In samenspraak met de andere strategen in de organisatie neem je daar de regie in, vervul je een trekkersfunctie en adviseer je over de inrichting van de strategische functie naar de toekomst toe.

Ad c) Vanuit Concerncontrol wordt het bestuurlijke besluitvormingsproces de komende periode qua proces, techniek en kwaliteit projectmatig opgepakt om dit stapsgewijs te verbeteren. Als directiesecretaris vervul je hier een trekkersrol en adviseer je concernbreed en strategisch over verbeteringen en draag je samen met anderen zorg voor implementatie.

Ad d) Als strategisch adviseur van het directieteam als geheel en de gemeentesecretaris in het bijzonder neem je een regierol in organisatieontwikkeling concernbreed. Op programmatische wijze breng je de gewenste veranderingen in beeld en maakt een plan voor lopende en nieuwe ontwikkelingen concernbreed in lijn met de doelen uit het bestuursakkoord en het uitvoeringsprogramma.

De opdracht vindt voor ten minste 60% plaats op het gemeentehuis in Uden. Op maandag en op woensdag vergadert de directie. Aanwezigheid op die dagen is minimaal vereist.

De eisen

Alles uitklappen
Uit het cv blijkt dat de kandidaat kennis en ervaring heeft in een strategische en/of adviserende functie aan een directie binnen een overheidsorganisatie
Afgeronde WO-opleiding

De wensen

Alles uitklappen
Kennis en ervaring in een strategische en adviserende rol richting de directie binnen een complexe organisatie / omgeving
Strategisch vermogen en organisatieontwikkeling
Bestuurlijke verhoudingen / bestuurlijke sensitiviteit
Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen een gemeente

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.