Directeur/ projectmanager VAB

Gemeente Katwijk
Max 140 p/u
Zuid-Holland
20-24 uur p/w
01-01-2024
31-12-2026
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

Het vuilafvoerbedrijf “Duin- en Bollenstreek” (VAB) verzorgt de overslag en afvoer van verbrandbaar, composteerbaar en recyclebaar afval.

Bij het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (hierna VAB) verzamelen we afval. Vanuit het VAB vervoeren we de diverse afvalstromen verder naar afvalverwerkers. De huidige panden en voorzieningen zijn oud en afgeschreven. In december 2020 hebben de vijf gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen, Katwijk en Noordwijk, besloten om te investeren in een toekomstbestendig en innovatief afvaloverslagbedrijf. Met de herontwikkeling van het VAB wordt het VAB efficiënter, beter ingepast in de omgeving, minder geur, stof en geluid buiten en aangepast aan hedendaagse eisen en normen waarbij we streven naar een energie neutraal gebouw.  Zo dragen de vijf gemeenten bij aan een efficiënte en duurzame afvalketen.

Meerlanden

De exploitatie van het VAB is in handen van afvalbedrijf Meerlanden uit Rijsenhout. Dat betekent dat de afvalinname, de bewerking ervan en de afvoer naar de afvalverwerkings-installatie door Meerlanden wordt verzorgd. Daarbij wordt de nadruk gelegd op gescheiden inzameling en recycling.

Vuilafvoerbedrijf “Duin- en Bollenstreek”
Bezoekadres:
s Gravendamseweg 77
2215 TG Voorhout

Bij het VAB wordt geen afval gescheiden of verbrand; het VAB is alleen een overslagstation voor GFT- en restafval dat door de gemeenten gescheiden wordt aangeleverd.

Als directeur:

 • Integraal leiding geven aan alle personen die verantwoordelijk zijn voor het geheel van operationele werkzaamheden ten behoeve van het VAB
 • Het voorbereiden en uitwerken van de strategie van het VAB tbv bestuurlijke en politieke besluitvorming
 • Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen
 • Verantwoordelijk voor het adviseren, informeren en bedienen van alle GR partners
 • Is verantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie
 • Verantwoordelijk voor het onderhouden van de relatie met externe stakeholders
 • Verantwoordelijk voor de begroting van het VAB
 • Is eindverantwoordelijk voor de verbinding tussen ambtelijke en bestuurlijke processen

Als projectmanager:

 • Formeren van een projectteam
 • Uitvoeren van de projectopdracht. (In het kort: Het optimaliseren van het VAB terrein. Rekening houdend met de belangen van alle GR partners. Het terrein moet opnieuw ingericht worden met bijhorende opstallen zoals vuiloverslagfaciliteiten, kantoren en aan en afvoer voorzieningen).
 • Het voeren van contract besprekingen in het kader van de uitvoering van de projectopdracht
 • Het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling aan de gewijzigde opdracht aan het VAB
 • Leiding geven aan het projectteam
 • De partners van de GR, 5 verschillende gemeenten, informeren en consulteren
 • Voorbereiden van besluitvorming door het bestuur, colleges en 5 gemeenteraden als uitvloeisel van de project opdracht
 • Opzetten en bewaken van een planning en een kostenraming

De eisen

Alles uitklappen
'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau.
Aantoonbare werkervaring als afdelingsmanager of clustermanager binnen overheidsorganisatie(s).

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als directeur voor een afvalverwerkend (semi-)overheidsorganisatie.
Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 15 jaar als leidinggevende in de fysieke leefomgeving.
Minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 10 jaar als leidinggevende aan innovatieve processen in een complexe bestuurlijke omgeving. Beschrijf dit duidelijk in het cv.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren