Directeur Financien, Inkoop & Juridische Zaken

Gemeente Utrecht
Max 165 p/u
Utrecht
36 uur p/w
01-12-2023
31-08-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Beschrijving speelveld
Wegens het vertrek van de huidige directeur (interne functienaam: concernmanager) zoekt de gemeente Utrecht voor minimaal 9 maanden een directeur financiën, inkoop en juridische zaken (FIJ). We zijn op zoek naar een leidinggevende die zowel coachend als faciliterend kan optreden. Iemand die zichtbaar en bereikbaar is, die het team motiveert, enthousiasme opwekt en het belang van samenwerken onderstreept om de huidige doelen en afspraken te realiseren. Iemand die zorgdraagt voor de voortzetting van de huidige koers en organisatieontwikkeling. Met een hart voor de publieke zaak, die bijdraagt aan het zijn van een betrouwbare overheid.

Bij de gemeente Utrecht richten we ons op ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Ons doel is een stad waar welzijn centraal staat in alles wat we ondernemen. We zetten ons in voor een gezonde leefomgeving en economie, waarin iedereen kan participeren en zich welkom voelt. Dit vraagt om extra inzet in onze snelgroeiende stad.

De directeur FIJ zorgt ervoor dat de afdeling FIJ het bestuur en de organisatie op een passende manier ondersteunt. FIJ levert de gewenste producten en diensten op een transparante, efficiënte en maatschappelijk verantwoorde manier binnen de gestelde kaders. Ook onderhouden FIJ effectieve relaties met de omgeving en dragen bij aan de samenhang binnen het concern. Daarnaast speelt de directeur een belangrijke rol in het naar een hoger niveau tillen van de kaderstelling binnen de gehele organisatie. Dit om ervoor te zorgen dat er niet alleen gewerkt wordt binnen de gestelde regels, maar ook dat deze regels duidelijk, toepasbaar en effectief zijn.

 

De hoofdtaken van de directeur zijn:

  • Leidinggeven aan de afdeling FIJ binnen de overeengekomen beleids- en middelenkaders.
  • Aansturen op basis van de kernwaarden ‘Open, wendbaar, scherp en betrouwbaar’.
  • De afdeling ontwikkelings- en resultaatgericht aansturen.
  • Verantwoordelijk voor het beheer van werkprocessen (bedrijfsvoering).
  • Inhoudelijk en strategisch adviseur van de Directieraad
  • Verantwoordelijk voor de staf en de advisering aan de wethouder

Organisatie Gemeente Utrecht
De directie op concernniveau bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur, twee directeuren gericht op ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’, en een directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening. Zij zijn hiërarchisch verantwoordelijk voor diverse eindverantwoordelijke directeuren en concernmanagers, die zich bezighouden met de uitvoering, het beleid en de algemene bedrijfsvoering van het concern. Deze groep van leidinggevenden wordt ‘de 20’ genoemd. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het sturen van de brede opdrachten en taken binnen onze ambtelijke organisatie.

Als directeur FIJ ben je onderdeel van deze groep en rapporteer je aan de directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening. In samenwerking met de portefeuillehouder(s), de directieraad en je collega’s in ‘de 20’, bepaal je de richting voor FIJ. Je vertaalt ontwikkelingen in de stad en bestuurlijke ambities naar concrete opdrachten voor jouw afdeling.

Het managementteam van FIJ, dat onder jouw leiding staat, bestaat uit de afdelingsmanagers voor financiën, inkoop en juridische zaken, evenals de directiesecretaris. In totaal werken er bij FIJ ongeveer 240 medewerkers.

In deze rol ligt de nadruk op een brede expertise binnen voornamelijk financiën en idealiter ook binnen inkoop en juridische zaken. We kunnen ons echter voorstellen dat deze drie domeinen niet allemaal in dominante mate bij elke kandidaat in diens profiel aanwezig is. Mocht financiën in jouw profiel dominant zijn maar dat in mindere mate gelden voor inkoop en/of juridische zaken, is het bespreekbaar om op (één van) deze gebieden interne ondersteuning te bieden.

Periode: zo snel mogelijk tot en met aug 2024, met 15 verlengingsopties van 1 maand.

 

De eisen

Alles uitklappen
Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in leidinggevende rollen op strategisch niveau binnen een omvangrijke, politiek-bestuurlijke setting, liefst in de lokale overheid.
Je hebt aantoonbaar afgeronde academische studie. Graag duidelijk vermelden in CV.
Aantoonbare en meerjarige kennis en ervaring op het gebied van gemeentefinanciën, idealiter opgedaan bij G4 of 100K plus gemeentes.
Kennis en ervaring met juridische vraagstukken binnen de lokale overheid.
Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4)
Je CV is max 4 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver. Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit. Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten. Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten. Geef de volgende informatie op: 1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld 2. Contactpersoon 3. Afdeling 4, Telefoonnummer contactpersoon

De wensen

Alles uitklappen
Beschrijf je aantoonbare en meerjarige kennis en ervaring op het gebied van gemeentefinanciën, ondersteund door in ieder geval 1, maar voorkeur door meerdere concrete en recente voorbeelden die SMART zijn geformuleerd. Bij de weging van de kandidaten hanteren wij de volgende vertrekpunten: het moet zoveel mogelijk gaan om recente ervaring; hoe meer ervaringen je hebt in het genoemde vakgebied, hoe beter; ervaring als directeur (eindverantwoordelijke) bij/voor grote gemeenten (G4 en >100K) is relevanter dan ervaring bij andere kleine gemeenten (<100K, overheden of andere organisaties; ervaring als Directeur is voor deze opdracht relevanter dan ervaring als manager; Graag duidelijk vermelden op CV.
Beschrijf je aantoonbare en meerjarige kennis en ervaring die gericht is op het taakvolwassen maken van teams, het versterken van strategische kracht en het verbeteren van de dagelijkse aansturing. Dit moet aantoonbaar door in ieder geval 1, maar voorkeur door meerdere concrete en recente voorbeelden die SMART zijn geformuleerd. Bij de weging van de kandidaten hanteren wij de volgende vertrekpunten: het moet zoveel mogelijk gaan om recente ervaring; hoe meer ervaringen je hebt in het genoemde vakgebied, hoe beter; ervaring als directeur (eindverantwoordelijke) bij/voor grote gemeenten (G4 en >100K) is relevanter dan ervaring bij andere kleine gemeenten (<100K, overheden of andere organisaties; ervaring als Directeur is voor deze opdracht relevanter dan ervaring als manager; Graag duidelijk vermelden op CV.
Beschrijf je aantoonbare en meerjarige kennis en ervaring op het gebied van juridische vraagstukken binnen de lokale overheid ondersteund door in ieder geval 1, maar voorkeur meerdere concrete en recente voorbeelden die SMART zijn geformuleerd. Bij de weging van de kandidaten hanteren wij de volgende vertrekpunten: het moet zoveel mogelijk gaan om recente ervaring; hoe meer ervaringen je hebt in het genoemde vakgebied, hoe beter; ervaring als directeur (eindverantwoordelijke) bij/voor grote gemeenten (G4 en >100K) is relevanter dan ervaring bij andere kleine gemeenten (<100K, overheden of andere organisaties; ervaring als Directeur is voor deze opdracht relevanter dan ervaring als manager; Graag duidelijk vermelden op CV.
Beschrijf je aantoonbare en meerjarige kennis en ervaring op het gebied van inkoopprocessen in een publieke context , ondersteund door in ieder geval 1, maar voorkeur meerdere concrete en recente voorbeelden die SMART zijn geformuleerd. Bij de weging van de kandidaten hanteren wij de volgende vertrekpunten: het moet zoveel mogelijk gaan om recente ervaring; hoe meer ervaringen je hebt in het genoemde vakgebied, hoe beter; ervaring als directeur (eindverantwoordelijke) bij/voor grote gemeenten (G4 en >100K) is relevanter dan ervaring bij andere kleine gemeenten (<100K, overheden of andere organisaties; ervaring als Directeur is voor deze opdracht relevanter dan ervaring als manager; Graag duidelijk vermelden op CV.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.