Coördinator processen/kwaliteitsmedewerker

Samen Twente
Geen max uurtarief
Overijssel
32 uur p/w
06-11-2023
31-12-2023
Loondienst

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving:
Processen bedrijfsvoering beschrijven met aandachtsgebied Wet Open Overheid (Woo)

Wij, SamenTwente, zijn op zoek naar een ervaren medewerker, coördinator processen/ kwaliteitsmedewerker. Ervaring bij de overheid is een pluspunt. De organisatie is geholpen met een medewerker die naast het coördineren van het opstellen van processen ook bereid is mee te schrijven! Affiniteit met proceskwaliteit, informatiestromen en informatiebeheer is een absolute must.

SamenTwente is de overkoepelende organisatie van 3 professionele uitvoeringsorganisaties: de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT).

Elk van de 3 organisaties heeft binnen het verband van SamenTwente haar eigen positie, identiteit en herkenbaarheid. Zowel Kennispunt Twente, Samen14 en Twentse Koers zijn als gast in onze organisatie ondergebracht.

De afdeling Bedrijfsvoering van SamenTwente verzorgt de dienstverlening op zowel strategisch, tactisch, als operationeel niveau voor de 3 organisaties en coalities/ gasten.
Daarnaast ondersteunt Bedrijfsvoering op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) de GR Recreatieschap Twente.

Het doel van deze opdracht is het opstellen, analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen van Bedrijfsvoering met als specifiek aandachtsgebied de Wet Open Overheid (Woo). Overige processen zijn die van de afdelingen Informatieveiligheid & Privacy, Financiën & Inkoop en van Facilitaire zaken. De focus ligt op het in kaart brengen van bestaande processen, het identificeren van verbeterpunten en het coördineren van implementatie voor een efficiëntere bedrijfsvoering.

Taken en verantwoordelijkheden, merendeels ten aanzien van de Woo:

 1. Analyse van bestaande bedrijfsprocessen:
  • Identificeer en documenteer de huidige bedrijfsprocessen binnen de organisatie met een focus op de Wet Open Overheid.
  • Breng knelpunten en inefficiënties in de bestaande bedrijfsprocessen in kaart.
 2. Procesoptimalisatie en verbetering:
  • Analyseer de bedrijfsprocessen en identificeer mogelijkheden voor verbetering, met nadruk op compliance met de Wet Open Overheid.
  • Stel verbeteringen voor om de efficiëntie, transparantie en naleving van de Wet Open Overheid te vergroten.
 3. Opstellen van gedetailleerde procesbeschrijvingen:
  • Schrijf gedetailleerde procesbeschrijvingen voor de geïdentificeerde bedrijfsprocessen met betrekking tot de Wet Open Overheid.
  • Zorg voor heldere instructies en processtappen, inclusief de benodigde documentatie en betrokken belanghebbenden.
 4. Coördinatie van procesimplementatie:
  • Coördineer de implementatie van de nieuwe of verbeterede bedrijfsprocessen, inclusief training en begeleiding van medewerkers.
  • Zorg voor een soepele overgang naar de nieuwe processen en verzeker de juiste naleving van de Wet Open Overheid.

De eisen

Alles uitklappen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.
Wij behouden het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen.
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren