Coördinator energietransitie

Gemeente Amersfoort
Max 150 p/u
Utrecht
24 uur p/w
08-01-2024
20-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving:

RES Regio Amersfoort heeft zich het doel gesteld om in 2030 minstens 0,5 TWh duurzame energie op te wekken. Samen met inwoners en belanghebbenden zijn kansrijke gebieden geformuleerd voor het opwekken van duurzame elektriciteit en de mogelijkheden van duurzame warmte in de regio in kaart gebracht. Deze kansrijke gebieden zijn vastgelegd in de RES 1.0 (zie www.bureauregioamersfoort.nl) en worden geconcretiseerd in daadwerkelijk uit te voeren projecten. Alles met als doel om de vergunningverlening voor 1 januari 2025 (= afspraak Klimaatakkoord) mogelijk te maken.

De RES-voortgangsrapportage van de Regio Amersfoort laat zien dat de voortgang in de grootschalige opwek van zonne- en windenergie in onze regio stagneert. Recente ontwikkelingen, zoals de toenemende zorg rond netcongestie en de zonnebrief van het Rijk, zijn een extra uitdaging om de gezamenlijke doelstelling voor 2030 te realiseren. Het is noodzakelijk om de komende jaren de uitvoering te versnellen.

Onderdeel van de RES is Regionale Structuur Warmte (RSW). Ook hier blijkt dat in de regio een versnelling nodig is om de opgave vanuit het NPLW te realiseren.

Wij zoeken een Coördinator Energietransitie die deze versnelling samen met de betrokken overheden, inwoners en andere belanghebbenden kan maken.

LET OP!

In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden. Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie
De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.

Kandidaatomschrijving:

Opdracht is de komende jaren te komen tot daadwerkelijke uitvoering van de RES. Dit kent de nodige uitdagingen. Bij jou komen de verschillende onderdelen van de energietransitie samen. Je houdt het overzicht, zorgt voor de eenduidigheid en kaart eventuele knelpunten proactief aan. Je voert samen met de regio-gemeenten regie op het proces.

Je weet jezelf goed te positioneren tussen bestuurders, colleges, ambtenaren, raden, staten, belangengroepen en inwoners. Je weet zaken voor elkaar te krijgen, zonder dat je processen volledig naar je toe trekt. Het is voor jou belangrijk om de (regionale) samenwerking op te zoeken en jij weet hoe je de participatie in de regio kan verhogen. Je begrijpt de complexiteit van gevoelige (bestuurs)processen.

Je maakt deel uit van het team van Bureau Regio Amersfoort (BRA) en bent mede verantwoordelijk voor de integraliteit van de onderwerpen die spelen binnen BRA.

Als coördinator ben je samen met een senior en junior projectleider verantwoordelijk voor het projectmanagement van de energietransitie. Daarnaast werk je samen met een communicatie- en participatieadviseur. Ook adviseer je de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg RES.

Je bent voorzitter van het projectteam (dagelijkse aansturing en afstemming met regionale stakeholders en NP RES) en het kernteam RES (projectteam plus de lokale trekkers). Je bereidt samen met het kernteam de bestuurlijke overleggen voor.

Het projectteam wordt binnen afzienbare tijd uitgebreid met een projectleider en projectondersteuner voor de regionale aanpak van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. De coördinatie en eindverantwoording ligt bij jou als Coördinator Energietransitie.

Je neemt deel aan het maandelijkse overleg met de provincie en aangrenzende RES regio’s.
Je neemt deel aan het kernteam P-MIEK en het regieteam netcongestie (beide georganiseerd door de provincie Utrecht). Ook adviseer je deelnemer(s) namens Regio Amersfoort aan de Energyboard.

Tenslotte ben je eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van de RES 3.0.

Gewenste competenties;

 • ervaring met regie voeren op bestuurlijke processen
 • inzicht in de aandachtspunten en patronen van een transitieproces
 • communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
 • vaardigheden om partijen met tegengestelde belangen bij of tot elkaar te brengen
 • makkelijk en effectief schakelen tussen strategie/beleid en uitvoering
 • resultaatgerichtheid
 • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed (luisterend) bestuurlijk gesprekspartner
 • analytisch vermogen om snel te kunnen schakelen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden

  BYOD (Bring Your Own Device)

  Gegunde kandidaat krijgt een laptop in bruikleen en brengt zijn eigen GSM mee om de werkzaamheden uit te voeren.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft minimaal succesvol een relevante HBO opleiding afgerond.
Kennis en ervaring met (bestuurlijke) onderhandelingsprocessen (op CV aantoonbaar) (Referentie vereist.)
De kandidaat heeft met CV aantoonbare ervaring met transitiemanagement, bij voorkeur in de energietransitie (Referentie vereist.)
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.