Coordinator Compliance en Operationeel Handelingskader

Politie
Max 125 p/u
Utrecht
36 uur p/w
01-08-2024
31-01-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

NSOC (Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit) is een samenwerkingsverband tussen de politie, de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de douane, het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van het ministerie van Defensie. Het heeft tot doel criminele structuren, bedrijfsprocessen en verdienmodellen – die verweven zijn met of misbruik maken van legale structuren en de legale economie – bloot te leggen en duurzaam te verstoren. NSOC is onder andere verantwoordelijk voor de thema’s trade based money laundering en niet-ambtelijke corruptie. NSOC zoekt een compliance coördinator!

Het NSOC voert onder diverse juridische regimes projecten uit in de fase tot het NSOC convenant en onderliggende protocollen van kracht worden. De projecten die nu worden uitgevoerd vragen allen om juridische, technische en organisatorische maatwerkafspraken. Te denken valt aan afspraken over gegevensdeling, verwerkingsverantwoordelijkheid, gezags- en sturingslijnen, autorisaties, communicatie etc. Het Hoofd Operaties van het NSOC is verantwoordelijk om bij start van ieder project in de governance deze afspraken te maken en in het proces te sturen op noodzakelijke aanvullende afspraken en het controleren op de naleving ervan.

In jouw rol ondersteun je het Hoofd Operaties door deze afspraken vast te leggen, te controleren op naleving ervan en in het proces het Hoofd Operaties te attenderen op welke afspraken, waar en wanneer gemaakt moeten worden. Alles met als doel dat uitvoering wordt gefaciliteerd met duidelijkheid over het operationele handelingskader (technisch, juridisch en organisatorisch). En om aan deelnemende NSOC partners en de kerndepartementen rekenschap af te leggen over het zorgvuldig omgaan met:

 • het verwerven, verwerken, opslaan en verspreiden van gegevens,
 • het verlenen van autorisaties en inzetten van bevoegdheden en juist gebruik maken van tooling
 • het nemen van maatregelen en treffen van waarborgen in het primaire proces voor een juist, tijdige en zorgvuldige afhandeling van operationele projecten.

 

Vanaf het moment dat het convenant van kracht wordt ondersteun je het Hoofd Operaties in het operationeel invullen van waarborgen en maatregelen die staan opgenomen in de protocollen en in de uitwerking van het NSOC operationeel planningsproces.

In deze functie werk je nauw samen met team Operationele Strategie & Plannen (OSP) die verantwoordelijk is om de inhoud te koppelen aan het NSOC operationeel planningsproces, Team Data Techniek en Innovatie (DTI) die ondersteunt met het voorzien in de juiste ondersteunende technische middelen en de HUB waarin voorbereidingen worden getroffen m.b.t. juridisch en beleid voorafgaand aan de start van operationele projecten en tijdens de uitvoering. Zij verzorgen de inhoud die door jou in samenhang wordt geregistreerd en waarover wordt gecommuniceerd zodat de operatie geen hinder ondervindt van onduidelijkheid over het operationeel handelingskader

 

Het opzetten, controleren en coördineren van een projectadministratie die voldoet aan de Wet politiegegevens.

 • Vastleggen van (maat)werkafspraken over het operationeel handelingskader bij NSOC projecten.
 • Adviseren en ondersteunen van Hoofd Operaties zodat in de governance juist en tijdig de maatwerkafspraken worden geagendeerd en leiden tot besluitvorming.
 • Controleren of er gewerkt wordt volgens de beschreven processen, regels en voorschriften.
 • Bij elkaar brengen van aangeleverde informatie van de Teams DTI, OSP en Hub een operationeel handelingskader ten behoeve van de operatie
 • Bijhouden van het zicht, overzicht en inzicht over alle operationele handelingskaders van de NSOC projecten en rapporteren wanneer niet is voorzien is in een kader dan wel dat de operatie handelt in afwezigheid van een kader.
 • Opstellen van dashboards over doorlooptijden van NSOC projecten i.r.t. het operationele handelingskader.
 • Bevorderen van de bewustwording over het belang van het werken binnen het operationeel handelingskader i.s.m. de teams OSP, Hub en DTI.

Binnen de HUB werken diverse professionals samen met partners aan brede beleids- en bedrijfsvoering zaken voor en in de operatie. Zij vervullen een verbindende rol in en buiten NSOC en zijn gesprekspartners ten aanzien van de brede bedrijfsvoering van NSOC. De HUB omvat een kernbezetting die mede uitvoering geeft aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de beheerorganisatie van NSOC: Politiedienstencentrum (PDC) van de politie.

NSOC is in opbouw, er werken nu ongeveer 120 medewerkers. Werkzaamheden voor NSOC zijn altijd tijdelijk en onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de binnen NSOC samenwerkende organisaties.

Eis:

 • De kandidaat is tenminste aantoonbaar in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige HBO-opleiding  op het gebied van rechten, IT, bestuur & beleid, bedrijfskunde, of binnen een vergelijkbaar vakgebied met minimaal drie jaar relevante werkervaring;

 

Wens:

 

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over een of meerdere privacy- en compliance certificeringen, bijvoorbeeld een CIPP/E of een vergelijkbare met succes afgeronde training;

Eis:

 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van meerdere jaren ervaring met organisatorische en uitvoeringsvraagstukken op het gebied van privacy, gegevensbescherming, gegevensbeheer en administratie;
 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaring met het beheer van autorisaties op medewerkersniveau;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitbrengen van advies aan directie en MT-leden;

Wens:

 

 • De kandidaat heeft ervaring of aantoonbare affiniteit met gegevensverwerking binnen operaties in het veiligheidsdomein;
 • De kandidaat is aantoonbaar op de hoogte van (inter) nationale relevante wet- en regelgeving (o.a. AVG, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens);

 • Communicatief en sociaal vaardig;
 • Samenwerken (met verschillende disciplines op verschillende niveaus);
 • Alert en Initiatiefrijk;
 • Omgevingsbewust;
 • Integriteit;
 • Overtuigingskracht;
 • Creativiteit;
 • Initieert en stimuleert actieve kennisontwikkeling

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat is tenminste aantoonbaar in het bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige HBO-opleiding op het gebied van rechten, IT, bestuur & beleid, bedrijfskunde, of binnen een vergelijkbaar vakgebied met minimaal drie jaar relevante werkervaring;
De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van meerdere jaren ervaring met organisatorische en uitvoeringsvraagstukken op het gebied van privacy, gegevensbescherming, gegevensbeheer en administratie;
De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van ervaring met het beheer van autorisaties op medewerkersniveau;
De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitbrengen van advies aan directie en MT-leden;

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft ervaring of aantoonbare affiniteit met gegevensverwerking binnen operaties in het veiligheidsdomein;
De kandidaat is aantoonbaar op de hoogte van (inter) nationale relevante wet- en regelgeving (o.a. AVG, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens);
De kandidaat beschikt aantoonbaar over een of meerdere privacy- en compliance certificeringen, bijvoorbeeld een CIPP/E of een vergelijkbare met succes afgeronde training;

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.