Contractmanager/projectleider

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Max 115 p/u
Zuid-Holland
24 uur p/w
30-10-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden maakt het regelen van jeugdhulp mogelijk voor aangesloten gemeenten. Inkoop van jeugdhulp, contractmanagement en het afhandelen van declaraties van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Ook werken we samen met partners aan het verbeteren van jeugdhulp en maken we prognoses over het gebruik van jeugdhulp op basis van data. Het Servicebureau heeft een platte organisatie en heeft 4 teams: control, I&A, declaraties en contractmanagement / inkoop.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar onze website: www.SbJH.nl

Opdracht
De inkoop van jeugdhulp is een complexe materie waarbij aan betrokken contractmanager veel eisen worden gesteld, zoals kennis van de markt en organisaties waarbij wordt ingekocht, kennis van de jeugdhulp, communicatieve vaardigheden en (inkoop)strategisch – en beleidsmatig inzicht. De functie vereist dat de contractmanager in staat is om strategisch commerciële processen zoals relatiemanagement en samenwerkingsverbanden op te bouwen met als doel de totale zorginkoopketen optimaal te organiseren. Er wordt gewerkt in een integraal team, waarbij het van belang is om kennis en ervaring van de ondergenoemde segmenten over te dragen naar de andere leden van het team.

De segmenten zijn:
1) de Jeugd- en Opvoedhulp
2) de Jeugd gehandicaptenzorg  (LVB)
3) Jeugd GGZ
4) Gecertificeerde Instellingen

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden organiseert frequent een Ontwikkeltafel. Op de Ontwikkeltafel komen onderwerpen aan de orde waarmee professionals in onze regio aan de slag gaan. Het gaat hierbij in het bijzonder om degenen die direct betrokken zijn bij het operationaliseren en door ontwikkelen van de inkoopafspraken van aanbieders en gemeenten in jeugdhulpregio Haaglanden. Projecten die hieruit ontstaan worden regelmatig door een contractmanager geleid.

Ervaring met het leiden van specifieke projecten in een complex (zowel inhoudelijk als strategisch) veld is daarom een must. De contractmanager is verantwoordelijk voor de invulling van deze projecten en bewaakt de kwaliteit van deze projecten. Specifieke kennis en ervaring op het gebied van de organisatie, inhoud, inrichting, bekostiging is zeer gewenst.

– Kennis van Jeugdhulp / AWBZ / J-GGZ markt en producten (of een aantal segmenten)
– 
Werkervaring bij of met jeugdhulpaanbieders
– 
Ruime ervaring met opbouwen en onderhouden van netwerken met verschillende relevante organisaties
– 
Ruime ervaring in een complexe en dynamische inkooporganisatie
– 
Ruime ervaring als projectleider in het sociaal domein
– 
Actuele kennis van wet- en regelgeving in de jeugdhulpsector
– 
Actuele kennis van bekostigingssystematiek in de jeugdhulpsector
– 
Voeren van complexe onderhandelingen met (grotere) jeugdhulpverleners
– 
Voeren van gestructureerde overleggen met (grotere) jeugdhulpaanbieders in het kader van het naleven van de (kwalitatieve en kwantitatieve) contractafspraken. 
– 
Vertalen van marktontwikkelingen naar een inkoopstrategie t.b.v. geformuleerde beleidsuitgangspunten van de gemeenten

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met inkoop- en/of contractmanagement binnen het Sociaal domein
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Uurtarief van maximaal €115,- excl. Btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Sociale Wetenschappen, Bedrijfskunde of Inkoop
Aantoonbare kennis van Jeugdhulp / Jeugd gehandicaptenzorg / J-GGZ markt, licht duidelijk toe waar dit is opgedaan
Aantoonbare werkervaring met inspanningsgerichte (PxQ) financiering en implementatie naar (output c.q. taakgericht) resultaatfinanciering (geef een duidelijk voorbeeld in het cv)
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het leiden van projecten binnen het sociaal domein van een politiek bestuurlijke omgeving, met samenwerkingsprocessen waarbij de diverse belangen acht worden genomen
Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.