Contractmanager

Provincie Flevoland
Max 112 p/u
Flevoland
28 uur p/w
01-07-2024
31-07-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
In Flevoland ligt circa 200 Km. vaarten. Deze vaarten hebben een belangrijke functie. Ze zorgen dat de provincie bereikbaar is via het water. De oevers van de vaarten spelen een cruciale rol in het waarborgen van een veilige scheepvaart, de doorstroming van het water en de bescherming van het achterland. Het overgrote deel van de oeverbeschermingsconstructies is in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd. Deze constructies bereiken inmiddels het eind van hun technische levensduur.

Op basis van een inventarisatie van alle vaarten in de provincie is besloten de vaarten gefaseerd en risico gestuurd aan te pakken middels het meerjarenprogramma (MJP) Oeverbescherming. Dit programma heeft tot doel op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier grootschalig onderhoud en waar nodig vervanging te realiseren. Vanuit de afdeling Infra is het IPM-team van het MJP Oeverbescherming de voorbereiding van het eerste project gestart. Het programma is momenteel bezig om ook het tweede project op te starten.

Opdracht
Ter opvolging van onze huidige contractmanager is het programma op zoek naar een contractmanager. De contractmanager is verantwoordelijk voor de beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Hij is eerste aanspreekpunt voor marktpartijen. De contractmanager is verantwoordelijk voor –onder meer- het opstellen van een inkoopplan met aanbestedingsstrategie en contractvorm, het opstellen van de aanbestedingsstukken en het contract, de begeleiding van de aanbesteding, de contractering en het opstellen en uitvoeren van het contractbeheersingsplan. Mocht de keuze voor de contractvorm resulteren in een RAW-bestek dan is de contractmanager samen met de directie UAV verantwoordelijk voor de directievoering.

Soepele en nauwe samenwerking met de andere IPM managers binnen het project is essentieel.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: In de oneven weken op maandag en elke week dinsdag fysiek aanwezig op het kantoor van de provincie in Lelystad. De overige uren zijn flexibel.

De opdracht zal worden uitgevoerd gedurende een periode van 48 weken. Gedurende deze periode wordt rekening gehouden met een verlofperiode van 4 weken waarin de Opdrachtnemer niet actief zal zijn. Voor eventuele verlengingen van de opdracht zal een periode van 24 weken worden aangehouden, waarin 2 weken verlof zijn opgenomen.”

De eisen

Alles uitklappen
Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van civiele techniek of bedrijfskunde;
Aanwezigheid in ieder geval op maandag in de oneven weken en elke week op dinsdag, overige uren zijn in overleg;
Beschikbaar per 1 juli 2024 voor 28 uren per week gedurende de looptijd van de opdracht.

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van contractmanagement, contractvoorbereiding én aanbestedingsbegeleiding
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een IPM-rol
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring (in dienst of gedetacheerd) bij een lagere overheid (te weten: een provincie of een gemeente) in de afgelopen 5 jaar
Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in meerjarenprogramma’s als opdrachtgever
Bij tenminste 2 projecten als opdrachtgever deelgenomen aan een bouwteam (benoem dit duidelijk in het cv.)
Aantoonbare ervaring met het inkopen van ingenieursdiensten
Aantoonbare ervaring met oever vervangingsprojecten, aangetoond met tenminste 2 projecten in de afgelopen 10 jaar

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.