Contractadviseur-PPO

Rijkswaterstaat
Max 99 p/u
Zuid-Holland
16 uur p/w
15-07-2024
31-01-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving:

Binnen een Innovatie Partnerschap, onderdeel van het programma Innovaties in de Kustlijnzorg, is een innovatie ontwikkeld. Deze innovatie kan worden toegepast in een realisatieproject en binnen het Innovatie Partnerschap via een enkelvoudige onderhandse aanbesteding (onderhandeling) worden aanbesteed. De innovatie omvat de inzet en monitoring van uitstoot beperkende maatregelen op een sleephopperzuiger. De contractadviseur zorgt voor een contract (UAV-2012) om de innovatie uit het Innovatie Partnerschap voort te zetten in de realisatiefase. Het contract voor de realisatiefase omvat zowel de inzet van de innovatie, als de uitvoering van de reguliere zandsuppletie binnen het programma Kustlijnzorg. Dit samenspel met bijbehorende risico’s en scenario’s moet in een contract worden verweven. Dit contract wordt middels een enkelvoudige onderhandse aanbesteding aanbesteed. Deze procedure moet vooraf worden vastgelegd, procedureel en contractueel. Deze werkzaamheden worden door de contractadviseur ingevuld.

De werkzaamheden betreffen:

• Vastlegging van afspraken met diverse teams over de contractuele voorwaarden die worden gesteld in het suppletie contract;
• Advies over hoe de risico’s van RWS en marktpartij in het contract worden vormgegeven;
• Advies over het restrisico van RWS;
• Een contract voor de suppletie, inclusief de inzet van de innovatie;
• Een ondersteunend dienstencontract;
• Een procedure beschrijving van de aanbesteding;
• Input voor het interne inkoopplan met de aanbestedingsprocedure en onderbouwing;
• Vastlegging van de onderhandelingen tijdens de aanbesteding;
• Nota voor de stuurgroep met het resultaat van de aanbesteding en advies;
• Contractbeheersing in de realisatiefase, inclusief uitvoering van Systeemgerichte Contract Beheersing, volgens systematiek van RWS;
• Opstellen en procesmatig begeleiden van eventuele wijzigingen;
• Input aan projectmanager over voortgang van realisatiefase;
• Input voor de evaluatie van het realisatiecontract en de inzet van de innovatie.

Meest essentiële competenties
• Organiseren/coördineren proces rond opstellen contract, aanbesteding en contractbeheersing;
• Contracteisen opstellen;
• Notuleren;
• Contacten onderhouden en vergaderingen inplannen (en wanneer nodig voorzitten) met stakeholders (intern en extern) en aannemer;
• Proactief input leveren voor voortgang van proces;
• Contractbeheersing in realisatiefase.

De eisen

Alles uitklappen
Kandidaat beschikt aantoonbaar over een (civiel)technische opleiding op minimaal mbo-niveau
Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar kennis van en werkervaring met contracten opstellen en contractbeheersing
Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar kennis van en werkervaring met infrastructurele projecten
De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) of bereid deze te halen binnen 3 maanden na startdatum

De wensen

Alles uitklappen
Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met contractadvies en contractbeheersing in de kustlijnzorg en/of vaargeulonderhoud
Mate waarin de kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van cv, motivatiebrief en/of mogelijk sollicitatiegesprek)
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbaar kennis en ervaring opgedaan bij Rijksoverheid
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het voeren van directie (UAV-2012 contracten) of als contractgemachtigde (UAV-GC 2015 contracten)
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het gebruik van MARS (Measure And Registration System)
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met contractonderhandelingen (contractomvang minimaal € 50.000,-)
De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring opgedaan met contracten waar MKI (Milieukostenindicator) onderdeel van uitmaakte

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.