Consulent jeugd

Borne
Geen max uurtarief
Overijssel
36 uur p/w
30-10-2023
31-01-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wat ga je doen?
Je komt te werken in het team Sociaal Domein van de gemeente Borne. Als jeugdconsulent zet jij je vaardigheden, kennis en kunde in om met de jeugdige en/of zijn opvoeders mee te kijken wanneer zich een hulpvraag voordoet voor een jeugdige en/of zijn gezinssituatie. Je analyseert de situatie en kijkt ook naar de vraag achter de vraag.

Voor jou is het stimuleren van de eigen kracht van het gezin en hun sociale netwerk belangrijk om tot een passende oplossing te komen. Je hebt kennis van onze sociale kaart en weet op een resultaatgerichte manier gebruik te maken van het voorliggende veld. Je gelooft in de kracht van preventie. Je kunt een zorgvuldige afweging maken als er zorgen zijn omtrent de veiligheid en/of ontwikkeling van een jeugdige en kunt en durft hierop te anticiperen. Het maken van een veiligheidsinschatting is hierbij essentieel, je bent dan ook in het bezit van een SKJ-registratie.
Je bent een verbinder en werkt graag samen met zowel interne als externe partners waarbij je taakvolwassen bent en ook goed alleen kunt werken. Werken in een sociale, dynamische en complexe omgeving spreekt jou aan en je bent je er van bewust dat de werkdruk niet altijd stabiel is.
Je maakt onderdeel uit van ons Sociaal Hus waarin we samen met onze samenwerkingspartners vormgeven aan een integrale toegang sociaal domein binnen gemeente Borne.

Als jeugdconsulent:
•    Ga je op huisbezoek, verhelder je vragen en behoeften op alle leefgebieden van zowel de jeugdige als zijn opvoeder; formuleer je met ouders en, waar mogelijk, de jeugdige de gewenste resultaten en kijk je mee naar een passende oplossing waarbij eigen kracht en het voorliggende veld een belangrijke rol spelen. Indien nodig verwijs je binnen de jeugdhulp.
•    Je zet, waar mogelijk, in op het nemen van eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en vergroten van de zelfredzaamheid van het gezin en haar sociale netwerk.
•    Voer je, indien nodig, regie op de uitvoering van het gestelde plan.
•    Stuur je aan op betrokkenheid en participatie.
•    Bemiddel je in crisissituaties waarbij je een zorgvuldige veiligheidsinschatting kunt maken en middels een veiligheidsplan tot goede afspraken kunt komen om de veiligheid te waarborgen.
•    Signaleer en reageer je professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling / bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind.
•    Stel je veiligheidsplannen op met ouders en betrokken hulpverleners om zodoende veiligheid te borgen en gericht toe te kunnen werken naar gewenste resultaten voor de jeugdige en het gezin.
•    Verzoek je de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek te doen, wanneer er geen overeenstemming meer is met ouders en de ontwikkeling van de jeugdige bedreigd wordt.
•    Werk je samen met ketenpartners, met name onderwijs (VTT, voorliggende voorzieningen, GI, POH), versterk je netwerken en neem je positie in de keten.

De eisen

Alles uitklappen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.
Wij behouden het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV voorkomen.
In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.