Concerndirecteur Samenleving

Gemeente Barneveld
Max 150 p/u
Gelderland
36 uur p/w
15-11-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie

Barneveld heeft in 2022 een organisatieontwikkeling ingezet om te komen tot meer in samenhang sturen en meer realisatiekracht. Dit heeft ertoe geleid dat er een concerndirectie is van vier mensen inclusief de gemeentesecretaris/algemeen directeur en ondersteund door de concerncontroller en de directiesecretaris, die gezamenlijk en integraal leidinggeven aan de organisatie via de teamleiders. De positie van concerndirecteur met aandachtsgebied Samenleving komt binnenkort vacant. Gedurende de periode dat deze vacature vacant is, kiezen wij voor een tijdelijke invulling. We zijn op zoek naar een teamspeler met oog voor samenhang en hart voor samenwerking die redeneert vanuit het concern en die in staat is om leiding te geven aan Samenleving. Daarbij behoren de teams: Beleid, Inkomen en participatie, WMO en schulddienstverlening, Veiligheid, vergunningen en Toezicht, Publiekszaken en KCC, Jeugd en onderwijs en bedrijfsvoering en juridische zaken. Samenleving telt 140 fte.

 

De context   

De concerndirectie bestaat uit de algemeen directeur/gemeentesecretaris en drie concerndirecteuren, die als collectief verantwoordelijk zijn voor het concern, elkaar versterken en complementair zijn aan elkaar. De concerndirectie is als collectief verantwoordelijk voor alle strategische opgaven.  Daarnaast heeft elke directeur een eigen portefeuille. Iedere directeur afzonderlijk heeft lijnverantwoordelijkheid voor de aansturing, coaching, facilitering en begeleiding van de teamleiders van een (groot) aantal teams. Op dit moment zijn de drie aandachtsgebieden: bedrijfsvoering en interne dienstverlening; samenleving en leefomgeving. Iedere directeur is opdrachtgever voor een aantal nader te bepalen, steeds wisselende, grote interne en maatschappelijke opgaven.

 

Naar wie is Barneveld op zoek? 

We zoeken een interim concerndirecteur die zorgt dat de belangrijkste lopende opgaven en processen voortgang houden en die ervoor zorgdraagt dat de teamleiders met hun teams hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk dat de interim directeur de verbinding tussen de concerndirectie en de teamleiders samenleving onderhoudt.

 

Taken 

Concernsturing (vanuit collectieve verantwoordelijkheid voor de totale organisatie);

 • Is mede/collectief verantwoordelijk voor de centrale regie, prioritering en besluitvorming (op het gebied) van de strategische opgaven en vraagstukken op bestuurlijk en concern-breed niveau;
 • Is mede/collectief verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategisch concernbeleid en de strategische agenda en is op toegewezen onderdelen (portefeuille) individueel verantwoordelijk;
 • Draagt mede zorg voor de integrale toetsing van bestuurlijke adviezen;
 • Stuurt en regisseert de besluitvorming en uitvoering en de afstemming en verbinding tussen de organisatie en college;
 • Is medeverantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie.

 

Aansturing organisatieonderdeel (individueel eindverantwoordelijk)

 • Geeft integraal leiding aan een omvangrijk deel van de organisatie/organisatieonderdeel (een groep logisch geclusterde teams) en is voor dit deel (eind)verantwoordelijk voor prioritering en aansturing;
 • Is verantwoordelijk voor de verbinding tussen de strategische opgaven, bestuurlijke processen en de doelen van de teams (te behalen resultaten);
 • Zorgt in afstemming met het concernteam voor integraliteit;
 • Is hiërarchisch leidinggevende van de teamleiders van het betreffende organisatiedeel, draagt zorg voor resultaat- en ontwikkelafspraken met- en coaching/begeleiding van deze teamleiders en het monitoren en bijsturen van de prestaties.

 

Opdrachtgever voor opgaven 

 • Vertaalt bestuurlijke kaders naar organisatorische taakstellingen, projecten en programma’s;
 • Als opdrachtgever voor een aantal concern brede complexe strategische opgaven, zoals het programma bestaanszekerheid en samenwerken in netwerken;
 • Initieert, regisseert en bewaakt de inrichting en oplevering van deze programma’s en projecten.

De eisen

Alles uitklappen
Academisch werk- en denkniveau (op cv aantoonbaar).
Minimaal 5 jaar ervaring met beleids- en besluitvormingsprocessen op strategisch en bestuurlijk niveau (op cv aantoonbaar).
Minimaal 5 jaar ervaring in een integrale managementrol (op cv aantoonbaar).
Minimaal 5 jaar werkervaring in een directeursrol in een gemeentelijke organisatie, op het terrein van het sociaal domein (op cv aantoonbaar).

De wensen

Alles uitklappen
Ervaring met en het onderkennen van kennis/kunde op het gebied van organisatieontwikkeling van een fors in ontwikkeling zijnde middelgrote gemeente.
Ervaring met opgave gericht (van buiten naar binnen) sturen en delegeren van operationele verantwoordelijkheid.
Bekend (en ervaren) met de dynamiek en vraagstukken in Barneveld en de regio is een pré.
Minimaal 5 jaar werkervaring bij een middelgrote gemeente (of groeigemeente) (op cv aantoonbaar).

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.