Compliance adviseur

Politie
Geen max uurtarief
Utrecht
32 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Loondienst

Opdrachtomschrijving

Het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) vervangt, verbetert en vernieuwt de huidige registratieve operationele politiesystemen. Het gaat daarbij in hoofdzaak om de systemen die de politie gebruikt bij handhaving en voor opsporing.

Het registratieve platform dat door PVR inmiddels is ontwikkeld en gebruikt wordt is de basis voor nieuwe toepassing Registratieve Afhandeling Politie Processen (RAPP) voor de aanpak en de afhandeling van verschillende delicten. RAPP wordt de komende jaren verdere uitgebreid en maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld aangiftes opnemen en afhandelen effectiever en sneller kunnen plaatsvinden.

Bij de doorontwikkeling van bedoeld platform en van RAPP moet rekening worden gehouden met het implementeren van wet- en regelgeving. Non functional compliant requirements, (wettelijk) uit te voeren analyses en processen op het gebied van privacy, security en informatiebeheer vormen daarbij de basis. Om die reden wordt door PVR een specifieke en op maat gemaakt compliance stelsel gehanteerd door een programma dedicated compliance loket. Dit loket helpt de verschillende ontwikkelteams bij het definiëren en hanteren van de juiste compliance non functionals in het ontwerp en bij de bouw.

Om van toegevoegde waarde te kunnen zijn is het van belang dat het compliance loket haar rol vervult vanuit de combinatie van kennis van het politiewerk van de politieorganisatie en de voor de politie relevante wet- en regelgeving.

Taken van het PVR-compliance loket en daarmee van de compliance adviseur

  1. Advies voor de programmaleiding v.w.b. compliance vraagstukken in relatie tot de effectuering van het adagium ‘comply or explain’ en de accountabiliteitseis die in dat verband op de organisatie in het algemeen en op PVR in het bijzonder rust;
  2. Advies voor het Programma Management Support Team (PMST) v.w.b. inhoudelijke compliance vraagstukken in relatie tot de realisatie van informatievoorziening;
  3. Coördinatie van de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB’s), informatiebeveiliging (GAP) analyses en de monitoring van de realisatie van overeengekomen mitigerende maatregelen;
  4. Het periodiek in beeld brengen, monitoren en rapporteren hoe de programmaresultaten verhouden tot compliancy.

Wij: Antoinette, Ab, Tania en Jan vormen nu het PVR-compliance loket en zijn op zoek naar collega.

Wij werken in teamverband en op basis van gelijkwaardigheid waarbij ieder van ons een eigen taakaccent heeft. Het werk voor PVR en de ontwikkelteams hebben we zoveel mogelijk onderling verdeeld.

Waar we behoefte aan hebben is een pragmatische collega die van aanpakken weet en het liefst een strafrechtelijk en strafvorderlijk taakaccent kan vervullen.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat is minimaal in het bezit van een geldig, volwaardig en afgerond HBO diploma.
Je hebt aantoonbare werkervaring met privacy wet- en regelgeving; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wetboek van Strafvordering (WvS), de Wet Politiegegevens (Wpg en het Besluit Politiegegevens (Bpg)
Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met compliance vraagstukken binnen een de publieke sector.
Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van GEB’s binnen een grote organisatie (> 1.000)
Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met complexe privacyvraagstukken;

De wensen

Alles uitklappen
Je hebt aantoonbare kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wetboek van Strafvordering (WvS), de Wet Politiegegevens (Wpg en het Besluit Politiegegevens (Bpg) binnen de politie- en bedrijfsvoeringswerkprocessen in het algemeen;
Je bent bekend met de politieorganisatie, de werkprocessen en/of haar informatievoorziening
Je hebt ervaring met het toepassen van privacywetgeving binnen de publieke sector
Je hebt ervaring met risicomanagement en privacycompliance vraagstukken
Bij voorkeur heb je aantoonbare werkervaring op het gebied van risicomanagement en/of compliance
Bij voorkeur ben je bekend met de politieorganisatie, de werkprocessen en/of haar informatievoorziening.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.