Communicatie-adviseur

Nationale Polititie
Max 93 p/u
Zuid-Holland
32-36 uur p/w
01-03-2024
01-10-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De Dienst HRM is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van HR binnen de politie. De meer dan 2600 medewerkers van deze dienst leveren vanuit hun heel diverse expertises een bijdrage aan de korpsdoelstellingen. Om een paar HRM-functies te noemen: van instructeur en rijdocent tot recruiter en HR-adviseur. En van psycholoog en arbeidsdeskundige tot loopbaanadviseur en jurist.

De HR-strategie is gebaseerd op de volgende 5 pijlers:

 1. De politie steeds goed en juist bezet
 2. Politie duurzaam inzetbaar
 3. Bekwame politie, nu en in de toekomst
 4. Wendbare politie die flexibel inspeelt op ontwikkeling
 5. Effectieve sturing: opgave, talent en budget, steeds verbonden

De Dienst HRM is dienstverlener en heeft de taak om maximaal uitvoering te geven aan het HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden die zijn afgesproken. Dit willen we doen vanuit goed en betrouwbaar werkgeverschap.

De dienst wil haar communicatie structureel op een hoger niveau tillen en daarmee de kwaliteit ervan aanzienlijk verhogen. Het gaat immers over belangrijke thema’s voor de mensen die bij de politie werken. Denk aan werving, selectie en doorstroming, veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en leren en ontwikkelen. En gaat ook over thema’s die te maken hebben met de ontwikkelingen binnen de Dienst HRM zelf.

De communicatie-afviseur levert een bijdrage vanuit de context van het Bedrijfsbureau van de Dienst HRM en samen met anderen binnen de Dienst HRM die een communicatierol hebben en met het team Communicatie van het PDC en de Dienst Communicatie. Een aantrekkelijke functie voor een communicatie-adviseur die houdt van bouwen en verbeteren!

Doel van de functie is om vanuit de visie en strategie van de Dienst HRM effectief intern te communiceren. Dit doe je als communicatie-adviseur door MT-leden, projectleiders en implementatiemanagers en andere interne klanten te voorzien van pro-actief communicatie-advies en de uitvoering te (laten) verzorgen.

Samen met communicatie-collega’s werk je elke dag weer aan de structurele verbetering van de communicatie. Je neemt de interne klanten mee in deze manier van werken en professionaliseert de uitvraag. Je zorgt voor de praktische executie van je advies en soms draag je dit over aan specialisten, waarbij jij het overzicht houdt.

Verantwoordelijkheden

Je zorgt ervoor dat we ruimschoots voldoen aan de verwachtingen die een medewerker heeft, of mag hebben, van de communicatie van de grootste werkgever in Nederland en wij willen bovendien ook intrinsiek deze verwachtingen waarmaken. Met bijvoorbeeld:

 • Heldere communicatie over de uitvoering van de vele arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen en afspraken
 • Communicatie die bijdraagt aan bijvoorbeeld veilig en gezond werken, leren en ontwikkelen, behoud en doorstroom en duurzame inzetbaarheid
 • Communicatie die inzicht geeft in de produkten en diensten en dienstverlening waarvan je als medewerker gebruik kunt maken

Ook geef je met deze communicatie invulling aan thema’s uit het strategisch kader van de Dienst Communicatie: Zorg voor elkaar, Menselijke Maat, Eerlijkheid en Trots. Ons streven is dat deze communicatie van hoge kwaliteit in de slipstream bijdraagt aan onze reputatie als werkgever, als Dienst HRM en als Politiedienstencentrum.

Contacten

Zowel interne –  als externe contacten.

 • Overtuigingskracht
 • Maatschappelijke oriëntatie
 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Systeemdenken
 • Netwerkvaardigheid
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kwaliteitsgerichtheid

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat is in het bezit van een erkend, volwaardig en volledig afgerond diploma op minimaal HBO niveau in de richting van Communicatie.
De kandidaat heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar ervaring als communicatieadviseur waarvan minimaal 3 jaar interne communicatie.
De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van communicatieplannen in de rol van communicatieadviseur.
De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met het oppakken van communicatievraagstukken van begin tot eind. Hiermee wordt bedoeld dat een communicatievraagstuk wordt herkend, vervolgens een plan wordt opgesteld en wordt uitgevoerd door de desbetreffende communicatieadviseur. Kandidaat was hierbij eindverantwoordelijk.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft ervaring op het gebied van communicatie op HRM-thema's bij een grote organisatie van minimaal 1000fte.
De kandidaat heeft ervaring met het verlenen van communicatieadvies bij organisatieontwikkelingstrajecten binnen de context van HRM.
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het structureel verbeteren van de kwaliteit van de communicatie van een organisatie (onderdeel).
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie als communicatieadviseur.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.