Civiel Projectleider gebiedsontwikkeling

Soest
Geen max uurtarief
Utrecht
36 uur p/w
15-03-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
We vormen samen met 230 professionals onze organisatie. We zijn open, sociaal en ontwikkelingsgericht. De organisatievisie is voor ons een belangrijke basis. Om onze inwoner, maatschappelijke partijen en ondernemers zo goed mogelijk te helpen, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. Het ontwikkelen van onszelf en de organisatie vinden we erg belangrijk. Ons doel is om een wendbare en rolbewuste organisatie te zijn die in verbinding staat met de omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Werken voor Soest betekent dat je in contact staat met onze inwoners, het bestuur en partners. Van onze medewerkers vragen we dus dat ze makkelijk de verbinding leggen en hun expertise en actuele vakkennis inbrengen bij diverse vraagstukken.
Als gemeente ondersteunen we op allerlei gebieden de samenleving. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke projecten. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. We zijn bezig met het maken omgevingsprogramma’s als uitwerking van de Omgevingsvisie. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling en ook versterken we de sport in onze gemeente met allerlei projecten.

Opdracht
Voor de projecten op het gebied van de fysieke leefomgeving en vastgoedontwikkeling binnen de gemeente zijn wij op zoek naar een projectleider met civiele kennis en ervaring om deze projecten verder uit te rollen. Als projectleider ben je integraal verantwoordelijk voor de realisering van (complexe) projecten op het gebied van o.a. woningbouw en infrastructuur.

Jouw uitdaging: je realiseert samen met je projectteam onder andere de herinrichting van een groot aantal wegen waardoor de doorstroming de komende jaren weer verzekerd is. Vanzelfsprekend wordt direct de riolering en het openbaar groen integraal meegenomen. Daarnaast zijn er kleinere woningbouwprojecten die je aandacht zullen vragen.

Concreet gaat het in ieder geval om de projecten voor het Verkeersplan Soest-Zuid en infrastructuur Soesterberg. Het project Soest Zuid heeft totaal uitvoeringsbudget van ca. € 12.000.000 . Het project infrastructuur Soesterberg gaat om zowel riolering, overige nutsvoorzieningen als herinrichting van wegen.

Het verkeersplan Soest-Zuid maakt deel uit van het regionale programma VERDER en bestaat uit een reeks aan verkeersmaatregelen in Soest-Zuid om de doorstroming te verbeteren.

In 2015 zijn door de gemeenteraad de verkeersmaatregelen vastgesteld. Intussen zijn alle procedures doorlopen en zijn de verkeersbesluiten onherroepelijk. Daarnaast zijn in 2021 de noodzakelijke wijzigingen in de bestemmingsplannen allen onherroepelijk geworden.

De volgende deelprojecten moeten nu uitgevoerd worden:

  • Fase I: Herinrichting 30 km/uur wegen Soest-Zuid (reeds gestart).
  • Fase II: Herinrichting kruispunt Soesterbergsestraat en Ossendamweg.
  • Fase III: Herinrichting stationsomgeving Soest-Zuid, hierbij is een reconstructie aan de spoorwegovergang benodigd.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Je onderhandelt met marktpartijen, overlegt met inwoners en stakeholders in je project en je zorgt ervoor dat overeenkomsten gesloten worden. Je neemt de leiding over jouw projecten en stuurt op de benodigde inzet, middelen en tijdspad. Ook controleer je de voortgang en anticipeer je op knelpunten;
  • Je informeert en betrekt externe stakeholders, inwoners en ondernemers tijdig bij jouw project voor een goede samenwerking en het creëren van draagvlak;
  • Je adviseert over te nemen stappen en mogelijke ontwikkelingen. Dit doe je vanuit jouw bredere civiele kennis en door een goede samenwerking met jouw interne en externe gesprekspartners;
  • Je werkt in de projecten nauw samen met de directievoerder uitvoering en stemt regelmatig af met de verantwoordelijke projectleider ruimtelijke ontwikkeling.
  • Het zorgen voor planningen en voortgangsrapportage en het opstellen van nota’s voor B&W en de gemeenteraad horen ook tot je werkzaamheden. Hierin initieer, communiceer, coördineer en evalueer je alle werkzaamheden die nodig zijn om het project te laten slagen. Dit alles doe je door het toepassen van projectmatig werken;
  • Je pakt jouw verantwoordelijkheden op en houdt rekening met de politieke, financiële en maatschappelijke impact.

De eisen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke instelling;
Aantoonbare werkervaring op het gebied van complexe infra/civiele projecten met meerdere uitvoerende partijen en toezichthouders in 1 gebied;
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk maandag 11 maart 2024 voor 36 uur per week.

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het voorbereiden, uitvoeren en resultaatgericht leiden van projecten in het fysieke domein als projectleider civiel in contact met inwoners, het bestuur en partners
Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau
Een afgeronde opleiding in de richting van planologie/ project- en/of locatieontwikkeling/civiele techniek
Aantoonbare kennis van de RAW bestekken, UAV en/of MS Project

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren