Centrummanager wijkwinkelcentra

Gemeente 's-Hertogenbosch
Max 110 p/u
Noord-Brabant
32 uur p/w
20-11-2023
31-12-2023
Freelance

Opdrachtomschrijving

Als centrummanager uitvoering geven aan de actiepunten 18 t/m 23, zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Detailhandelsvisie ’s-Hertogenbosch 2023 ‘Samen werken aan kwaliteit’ (zie bijlagen). Insteek van de nieuwe detailhandelsvisie (document zie bijlagen)en bijbehorend uitvoeringsprogramma is dat we aan de slag gaan met de opwaardering van onze wijkwinkelcentra en het verbeteren van de samenwerking in deze gebieden. Het gaat om 25 wijkwinkelcentra binnen de gemeente. Hieronder vallen niet de binnenstad en het centrum van Rosmalen.

Concrete taken:

1. Opstellen toetsingskader verbeter- en ontwikkelplan (onderdeel actiepunt 19)
Onder actiepunt 19 van het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat bij de gemeente verbeter- en ontwikkelplannen ingediend kunnen worden door een samenwerkingsverband tussen stakeholders, zoals ondernemers en vastgoedeigenaren om een fysieke kwaliteitsslag te maken in het winkelgebied. Voor 2023 staat op de rol om de kaders m.b.t. deze verbeter- en ontwikkelplannen op te stellen, incl. evt. besluitvorming. Te denken valt aan een toetsingskader van ongeveer 1-2 A4’tjes met daarin randvoorwaarden en bijvoorbeeld een scoringssysteem waar een verbeterplan aan moet voldoen. Het beleidskader zal in afstemming met een intern team bij de gemeente tot stand moeten komen.

2. Opstellen kader stimuleringsregeling samenwerkingsverbanden (onderdeel actiepunt 20)
Onder actiepunt 20 van het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat ter bevordering van de samenwerking en de kwaliteit in de wijkwinkelcentra een stimuleringsregeling wordt opgesteld. Voor 2023 staat op de rol om de kaders m.b.t. deze stimuleringsregeling op te stellen en maakt onderdeel uit van deze opdracht. Ook hier geldt dat de nieuwe stimuleringsregeling in samenspraak en intern afgestemd moet worden. Omdat het om een subsidieverstrekking gaat, zal de regeling in de vorm van een subsidieverordening gegoten moeten worden. Te denken valt aan een  stimuleringsregeling/subsidieverordening van ongeveer 1-2 A4’tjes.

3. Inzet centrummanager (actiepunten 18 t/m 22)
De centrummanager zal onderstaande uitvoeringsaspecten oppakken.

Rondgang langs de wijkwinkelcentra
Onder actiepunt 18 van het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat er een rondgang langs alle wijkwinkelcentra wordt gehouden met als doel het presenteren van de resultaten van het KSO2021 en ter promotie van de detailhandelsvisie. Van belang dat alle stakeholders op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de visie ter bevordering van de samenwerking en ter bevordering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving biedt. De nieuwe centrummanager organiseert en faciliteert deze rondgang. Uitgegaan wordt van het bezoeken van ongeveer 5-10 wijkwinkelcentra per jaar.

Vlottrekken van verbeter- en ontwikkelplannen
Verbeter- en ontwikkelplannen kunnen ingediend worden door een samenwerkingsverband tussen stakeholders, zoals ondernemers en vastgoedeigenaren om een fysieke kwaliteitsslag te maken in het winkelgebied (zie actiepunt 19 van het uitvoeringsprogramma). Bij kwalitatieve goede plannen, zijn er mogelijkheden t.a.v. de inzet van een centrummanager om dit vlot te trekken.

Beoordelen aanvragen i.k.v. de stimuleringsregeling samenwerkingsverbanden
Zodra de stimuleringsregeling (zie concrete taak nummer 2 van deze opdracht en actiepunt 20 van het uitvoeringsprogramma) gereed én van kracht is, kunnen externe partijen een aanvraag indienen. De toetsing en toekenning van evt. gelden zal door de centrummanager uitgevoerd moeten worden. Het aantal aanvragen is afhankelijk van de markt.

Pilot stadsdeel zuidoost
Opzetten samenwerkingspilot (zie actiepunt 21 van het uitvoeringsprogramma) tussen vastgoedeigenaren en ondernemers voor het stadsdeel zuidoost. De centrummanager zal deze samenwerkingspilot op poten zetten en verder uitrollen.

Uitvoeren schouw wijkwinkelcentra
Frequente check kwaliteit openbare ruimte in winkelgebieden. Per jaar kunnen ongeveer 5 schouwen plaatsvinden. Voor 2023 geldt dat er gebruik gemaakt wordt van reguliere ambtelijke uren. Vanaf 2024 zal de centrummanager hierin ook een rol vervullen en kan er een combinatie gemaakt worden met de rondgang langs wijkwinkelcentra.

Platform ondernemers
Om samenwerking en communicatie met en tussen de wijkwinkelgebieden te stimuleren en te verbeteren worden de mogelijkheden onderzocht voor een online platform, zoals bijvoorbeeld Chainels, waarin informatie wordt uitgewisseld tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Hier zitten we op dit moment in de onderzoekfase. Zodra het platform er is (actie gemeente), zal de centrummanager hiervan beheerder en promotor worden.

Kandidaatomschrijving

We zoeken een ervaren kandidaat, die beschikt over inhoudelijke kennis van centrummanagement, retail, horeca en vastgoed. Een kandidaat die kennis en ervaring heeft met het werken in een bestuurlijke omgeving.

Wij hebben het kandidaat profiel als volgt omschreven:

  • Minimaal HBO+ werk- en denkniveau, met een relevante opleiding op het gebied van economie, geografie en/of ruimtelijke ontwikkeling.
  • Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functies.
  • Communicatief zeer vaardig (in woord en schrift), een verbinder, klantvriendelijk, zelfstandig, resultaat- en oplossingsgericht en hands on mentaliteit.

Interviewplanning

De interviews/gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 6 november (namiddag).

De eisen

Alles uitklappen
HBO+ werk- en denkniveau, met een relevante opleiding op het gebied van economie, geografie en/of ruimtelijke ontwikkeling. Dit blijkt uit het CV.
Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functies.

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare inhoudelijke kennis van centrummanagement, retail, horeca en vastgoed. Aan te tonen aan de hand van 3 referentieprojecten of –opdrachten, waarbij de eigen rol en inbreng expliciet beschreven is.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.