Business Controller

Gemeente Deventer
Max 120 p/u
Overijssel
36 uur p/w
09-10-2023
01-01-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Je bedient als businesscontroller de gemeentelijke begrotingsprogramma’s Openbare orde en veiligheid, Energietransitie en Kunst & cultuur. Binnen deze domeinen zijn volop in beweging; grote ontwikkelingen en projecten. Een zeer divers pakket.
Jij bent hét aanspreekpunt op het gebied van de jaarrekening, kaderbrief, voorjaarsnota, begroting en kwartaalrapportages. Je signaleert en analyseert knelpunten, kansen en risico’s bij de realisatie van de planning- en controlcyclus. Waar nodig ga je verder dan advies alleen: dan schakel je direct met betrokken partijen om tot oplossingen te komen.
Je initieert en begeleidt managementgesprekken en toetst directie- en bestuursvoorstellen. Je zorgt voor ondersteuning voor gemeentelijke programma’s. Je ondersteunt daarnaast ook de businessteams in hun opdrachtgevende rol naar organisaties waarin we als gemeente een bestuurlijk en financieel belang hebben. Je hebt intensief contact met programma- en teammanagers en je collega business controllers. Samen zorg je voor de continuïteit van de programma’s.

De taken verder verduidelijkt
1   Adviseren van directie, programma-, project- en lijnmanagers

 • Adviseert de directie en het management, bij het toepassen van de beleidskaders en het instrumentarium op het brede middelenbeleid, het verhogen van doelmatigheid en het verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening over de processen (input en output)
 • Signaleert en analyseert kansen, knelpunten en risico’s bij de realisatie van de planning- en controlcyclus en adviseert hierover
 • Adviseert de directie en het management over financieel economische en bedrijfskundige vraagstukken
 • Adviseert bij het vertalen van beleid naar innovatie, borging en procesverbetering

 

 1. Totstandkoming van planning en control documenten, bestuursvoorstellen en het leveren van stuurinformatie
 • Adviseert bij de totstandkoming van planning- en controldocumenten en bestuursvoorstellen
 • Geeft inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve (financiële) informatie (toelichting, analyse, advies)
 • Onderzoekt en beoordeelt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de middeleninzet en adviseert over risico’s en verbeteringen
 • Analyseert en doet onderzoek om tot nota’s en (raads)voorstellen te komen
 • Onderzoekt, vanuit een bedrijfseconomische en bedrijfskundige context, de risico’s en mogelijkheden in de bedrijfsvoering
 • Toetst B&W – nota’s en raadsvoorstellen op middelenaspecten, risico’s en op de toepassing van wettelijke kaders en interne beleidsregels
 1. Signaleren, analyseren, ontwikkelen, adviseren over verbeteren van de bedrijfsvoering
 • Adviseert over verbetermogelijkheden in de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van de inzet van middelen, de risicovolle processen en het effect van managementadviezen hierop
 • Signaleert en adviseert over noodzakelijke en gewenste verbeteringen in planning- en control processen en –instrumentarium
 1. Verrichten overige werkzaamheden
 • Signaleert, bewaakt en adviseert de directie en bestuur over de aandeelhoudersbelangen van de gemeente en is belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de gemeente in deze
 • Ondersteunt bij totstandkoming nieuwe beleidskaders en instrumentarium
 • Stemt het belang van de gemeente in een verbonden partij af met vertegenwoordigers van andere partijen met een belang in een verbonden partij

 

 

De eisen

Alles uitklappen
Hbo/wo-diploma in financieel-economische richting / accountancy

De wensen

Alles uitklappen
Pré: ervaring met Openbare orde en veiligheid, Energietransitie en Kunst & cultuur.
Ruime ervaringskennis van bijvoorbeeld projectmanagement, risicomanagement en/of doelmatigheidsvraagstukken
Proactief, strategisch en omgevingssensitief

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren