Beleidsmedewerker Sociale Zaken/Participatiewet

Gemeente Twenterand
Geen max uurtarief
Overijssel
36 uur p/w
01-07-2024
01-02-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

In de gemeente Twenterand is er behoefte om diverse regelingen (verordeningen, beleidsregels, c.a.) op grond van de Participatiewet en in het kader van minimabeleid te actualiseren. Enerzijds vanwege verouderde of achterhaalde teksten wegens nieuwe wetgeving, jurisprudentie of uitvoeringspraktijk. Anderzijds vanwege beleidsmatige invloeden. Zo is er bijvoorbeeld voor het minimabeleid een quick scan rekenkameronderzoek geweest en is één van de doelen om het aanbod beter te laten aansluiten op elkaar en de vraag én overlap te vermijden.  De opdracht vergt specialistisch juridische deskundigheid en daarnaast ook beleidsmatige vaardigheden, waarbij voor het minimabeleid interactie met de partners vereist is. Alle producten vergen het doorlopen van een inspraakprocedure en advisering door de Adviesraad Sociaal Domein en uiteraard afstemming met het bestuur.

In de bijlage treft u het volgende aan:
– De taakverdeling waarin staat wat van de opdrachtnemer wordt verwacht en hoe wij als gemeente te werk gaan in de samenwerking ,rolverdeling en hoe wij de opdrachtnemer ondersteunen om de eindproducten op te leveren.

– Een overzicht van de regelingen (verordeningen, nadere regels en beleidsregels) die aanpassing vergen. De opdracht is te zien in 2 hoofdonderdelen.

  1. Aanpassing regelingen (verordeningen, nadere regels en beleidsregels) vanwege het rekenkameronderzoek, juridische actualiteit en uitvoeringspraktijk  minimabeleid
  1. Actualisatie regelingen (verordeningen, nadere regels en beleidsregels) op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ

– De quick scan rekenkameronderzoek. Het rekenkameronderzoek is breed. In deze opdracht zit niet de gehele uitwerking van het onderzoek, maar een deel. Dat is met name het onderzoek naar de overlap in het aanbod en verwerking hiervan in de regelgeving (verordeningen, beleidsregels). Dit raakt ook enigszins toegankelijkheid, immers dat is ook onderdeel van verordeningen. Regie/sturing, monitoring en de overige aspecten uit het Rekenkamer onderzoek vallen dus niet onder de opdracht.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat beschikt over een afgeronde relevante opleiding op HBO niveau bij voorkeur richting Sociaal Domein.
Kandidaat beschikt over specialistische juridische kennis op het gebied van: - Participatiewet - IOAW - IOAZ - Minimabeleid
Kandidaat stemt in met de rolverdeling en werkwijze (zie bijlage).

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat beschikt over een afgeronde relevante opleiding op WO niveau bij voorkeur richting Sociaal Domein.
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan worden getoetst in een persoonlijk gesprek. - Communicatief sterk mondeling en schriftelijk - Teamspeler - Resultaat gericht - Politiek sensitief

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 20-06-2024

Je hebt nog 1 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)