Beleidsmedewerker/projectregisseur beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Gemeente Hardenberg
Geen max uurtarief
Overijssel
24 uur p/w
01-04-2024
31-08-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Beleidsmedewerker/projectregisseur beschermd wonen en maatschappelijke opvang (24u)

HET GAAT OM HARDENBERG
Bij de gemeente Hardenberg werk je met veel plezier en energie aan de opgaven en uitdagingen in de samenleving. Dit doe je samen met ruim 550 collega’s. Dat doe je in een professionele organisatie. Daarbij staat de samenleving centraal. Want het gaat om Hardenberg.
De gemeente Hardenberg is een mooie en bijzondere gemeente om in te wonen en werken. Het uitgestrekte platteland gaat hand in hand met economische groei, bruisende centra, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. In tegenstelling tot veel andere grensgemeenten groeit de Hardenbergse bevolking en economie. Met meer dan 61.000 inwoners is Hardenberg de tweede gemeente van de regio Zwolle. Onze omgevingsvisie vertelt het verhaal van Hardenberg. We staan voor een periode van groei waarin we ons door ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Centraal hierin staan de verdere uitbouw van onze streekfunctie, een aantrekkelijk buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. Dit gaan samen met een krachtige, duurzame en concurrerende economie.

OPDRACHTOMSCHRIJVING
Aanleiding
Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang maken we een beweging van regionaal naar lokaal waar dat kan. Onderdeel hiervan is de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis. Dat doen we in regionaal en lokaal verband. Een visie waarin de beweging die we maken en die regionaal is afgestemd, is door onze gemeenteraad op 25 januari 2022 vastgesteld. We zijn lokaal en regionaal volop bezig met het uitvoeren van deze visie. We volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het woonplaatsbeginsel en een nieuwe financieel verdeelmodel voor beschermd wonen, maar inhoudelijk is onze visie leidend.

Aanpak
In regionaal verband werken we samen met zeven andere gemeenten. De gemeente Zwolle is onze centrumgemeente. In een regionaal ambtelijk en bestuurlijk overleg maken we afspraken over wat we gezamenlijk, in regionaal verband doen en wat we lokaal willen realiseren.
Een locatie voor maatschappelijke opvang voor onze regio is in Zwolle. We gaan na en maken afspraken over wat lokale gemeenten doen bij het voorkomen van dak en thuisloosheid en hoe we inwoners die dakloos zijn geworden weer zo snel mogelijk huisvesten en ondersteunen.
Beschermd wonen kopen we in regionaal verband gezamenlijk in. Lokaal zorgen alle gemeenten voor een aanbod van beschermd thuis. De centrale toegang is per 1 april in elke lokale gemeente belegd. In onze gemeente werken we projectmatig aan het realiseren van een lokale toegang voor beschermd wonen. Het aanbod beschermd thuis ontwikkelen we in een pilot. Voor de lokale projectmatige aanpak en de pilot beschermd thuis zijn projectleiders aanwezig.

Resultaat
Je levert een bijdrage aan het in regionaal verband realiseren van de beweging van regionaal naar lokaal. Je laat hierbij het geluid van de gemeente Hardenberg horen. Je doet dit door deel te nemen aan een regionaal ambtelijk overleg. Je zorgt ervoor dat de stuurgroep, het gemeentebestuur en de wethouder in positie zijn om de bestuurlijke lijnen in regionaal en lokaal verband uit te zetten. Je doet dit door het adviseren van de stuurgroep, het gemeentebestuur en het adviseren van de wethouder voorafgaand aan de regionaal bestuurlijke overleggen.

Je zorgt er voor dat de lokale projectleider(s) op de hoogte zijn van de regionale afspraken en ontwikkelingen. Je draagt vanuit de kennis van de regionale afspraken bij aan het ontwikkelen van de lokale toegang en de pilot beschermd thuis. Je draagt er (mede) zorg voor dat de pilot beschermd thuis alle kennis en bouwstenen oplevert om beschermd thuis te borgen in de gemeente Hardenberg. Hierbij gaat het om het borgen in de benodigde Wmo ondersteuning (contractering) als het borgen in relatie tot maatschappelijke partners als bijvoorbeeld de welzijnsorganisatie, het sociaal wijkteam en de woning stichting.

DIT BRENG JE MEE

  • Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding.
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een gemeentelijke organisatie als beleidsmedewerker of beleidsadviseur.
  • Kennis en ervaring met projectmatig werken binnen het Maatschappelijk Domein.
  • Kennis en ervaring op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
  • Zicht op de netwerken die nodig zijn bij het ondersteunen van de doelgroepen beschermd wonen en maatschappelijk opvang in de samenleving.
  • Communicatief sterk op verschillende niveaus (ambtelijk, bestuurlijk en inwonergericht).

De eisen

Alles uitklappen
U gaat akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Hardenberg (op te vragen op talentenregio@staffingms.com) en u zorgt bij start van de opdracht voor een VOG (kosten zijn voor opdrachtnemer).
Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding
Minimaal 3 jaar ervaring in een gemeentelijke organisatie als beleidsmedewerker of beleidsadviseur.

De wensen

Alles uitklappen
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 28 maart 2024 op het gemeentehuis te Hardenberg. Hier graag rekening mee houden.
Op CV aantoonbare kennis en ervaring met projectmatig werken binnen het Maatschappelijk Domein
Op CV aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan samen met kennis vertrouwen en ervaring worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren