Beleidsadviseur Vastgoed

Elburg
Geen max uurtarief
Gelderland
32-36 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Elburg is een gemeente van bijna 24.000 inwoners met de Veluwe en randmeren binnen handbereik. De haven- en Hanzestad Elburg, Doornspijk, t ’Harde, Oostendorp en de Hoge Enk zijn aantrekkelijke kernen waar het prettig wonen, werken en verblijven is.

Als gemeente koesteren wij ons rijke verleden, maar kijken we óók naar de toekomst. Elburg bouwt aan een gemeente waar iedereen de kans heeft om vorm te geven aan zijn of haar toekomstdroom. We willen aan de slag in en met Elburg. We hebben ruim 230 medewerkers in dienst en hanteren een platte organisatiestructuur. De gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier domeinen: Dienstverlening, Samenleving, Leefomgeving en Bedrijfsvoering. Binnen de domeinen werken we met zelforganiserende teams. Benieuwd hoe het is om bij de gemeente Elburg te werken? Je leest er alles over op werkenbijelburg.nl.

Opdracht
Advies ontwikkelingen samenleving

Voorziet de beleidsmedewerker(s) van het domein Samenleving van informatie en adviezen ten behoeve van actualisatie van de beleidsplannen op het gebied van: sport, recreatie, welzijn, Onderwijs en Cultuur in relatie tot de maatschappelijke accommodaties

Organisatie van accommodatiebeleid

 • Voorstellen voor huisvestingsplannen van onderwijshuisvesting, gemeentelijke gebouwen, maatschappelijke accommodaties zijn opgesteld in aansluiting met de doelstellingen vanuit samenleving en de ondernemingsdoelstellingen (politiek en ambtelijk), zodat de Raad besluiten kan nemen met inzicht in de consequenties;
 • Beleid(sresultaat) is periodiek geëvalueerd in relatie tot de plannen, hierover is gerapporteerd en afwijkingen zijn inzichtelijk;
 • Evaluatie is gehouden. Verbetermogelijkheden binnen het beleid, de processen en/ of werkinstructies zijn gesignaleerd en verbetervoorstellen zijn geïmplementeerd;
 • Organisatie van het beheerplan;
 • Passend beleid voor gebouwbeheer en hieraan gerelateerde onderwerpen zoals; beheerplan, nota subsidie dorpshuizen en zwembad zijn opgesteld in aansluiting met de doelstellingen vanuit het accommodatiebeleid en de ondernemingsdoelstellingen (politiek en ambtelijk), zodat er een helder kader is voor de realisatie van het gebouwbeheer;
 • Beleids(resultaat) is periodiek geëvalueerd in relatie tot de plannen, hierover is gerapporteerd en afwijkingen zijn inzichtelijk;
 • Evaluatie is gehouden. Verbetermogelijkheden binnen het beleid, de processen en/ of werkinstructies zijn gesignaleerd en verbetervoorstellen zijn geïmplementeerd.

Organisatie van investeringsplannen

 • Ontwikkelinitiatieven vanuit het accommodatiebeleid of vanuit maatschappelijke initiatieven zijn in de initiatieffase uitgewerkt in een businesscase, zodanig dat mogelijkheden, risico’s en haalbaarheid van het initiatief inzichtelijk zijn en een besluit kan worden genomen;
 • In de definitie- en ontwerpfase van een project zijn relevante besluitvormingsdocumenten in samenwerking met belanghebbenden uitgewerkt en ingediend, zodat een besluit kan worden genomen;
 • Evaluatie is gehouden. Verbetermogelijkheden binnen het beleid, de processen en/ of werkinstructies zijn gesignaleerd en verbetervoorstellen zijn geïmplementeerd.

Organisatie vastgoed beleidscyclus

 • Geaccordeerd beleid, beheerplan en bijbehorende besluitvormings- en werkprocessen, richtlijnen en instrumenten zijn geïmplementeerd, zodat een duidelijke werkaanpak bijdraagt aan de realisatie van de strategische doelen van de organisatie;
 • Vastgoedinformatiebeheersysteem en het hieraan gerelateerde gegevensbeheer is ingericht, zodat betrouwbare, volledige en actuele informatie over de huisvesting inzichtelijk kan worden gemaakt;
 • Evaluatie is gehouden. Verbetermogelijkheden binnen het beleid, de processen en/ of werkinstructies zijn gesignaleerd en verbetervoorstellen zijn geïmplementeerd.

Relatiebeheer

 • Relaties met maatschappelijke organisaties en relevante belanghebbenden in het speelveld sport, recreatie, welzijn, onderwijs en cultuur zijn belegd en tezamen met samenleven onderhouden;
 • Belangen, doelstellingen en mogelijkheden van maatschappelijke partijen in het licht van mogelijke samenwerkingsverbanden zijn inzichtelijk gemaakt;
 • In het maatschappelijke netwerk is draagvlak voor de strategie, het accommodatiebeleid en doelstellingen gewaarborgd;
 • De rol van de relatiebeheerder is zodanig invulling geven dat relaties weten bij wie ze terecht kunnen en dat vragen juist en naar tevredenheid zijn afgehandeld;
 • Werkzaamheden in het kader van operationeel niveau die zijn afgesproken met een partij, zijn afgestemd met de adviseur gebouwbeheer;
 • Evaluatie is gehouden. Verbetermogelijkheden binnen het beleid, de processen en/ of werkinstructies zijn gesignaleerd en verbetervoorstellen zijn geïmplementeerd;
 • Werkzaamheden en beleidsvorming zijn in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke wethouder tot stand gekomen en ambtelijke ondersteuning bij B&W- en raadvergaderingen is gegeven.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van vastgoed binnen een (semi)overheidsorganisatie;
Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2024 voor ten minste 32 uur per week;
Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren bij ontwikkelingen van de algemene strategie en beleidsvisie,

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde hbo opleiding op het gebied van Projectmanagement en/of Verandermanagement
Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren bij ontwikkelingen van de beleidsvisie
Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van vastgoed binnen een (semi)overheidsorganisatie
Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van strategieën op het gebied van gebouwenbeheer en een beheersplan
Aantoonbare werkervaring met VBS, Key2Finance, Ibabs en zaaksysteem (licht dit duidelijk toe in het CV)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.