Beleidsadviseur Sociaal Domein met aandachtsgebied Jeugdzorg

Gemeente Haarlemmermeer
Max 105 p/u
Noord-holland
32 uur p/w
15-01-2024
30-06-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving:

We hebben een mooie opdracht voor de tijdelijke invulling van de functie beleidsadviseur  Sociaal Domein met aandachtsgebied Jeugdzorg.

We zoeken een beleidsadviseur die weet wat er speelt in het werkveld Jeugdzorg en snel kan schakelen naar de ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie. De kandidaat ontwikkelt beleid en adviseert op het gebied van Jeugdzorg en is daarnaast ook inzetbaar op andere (integrale) dossiers.

 • De kandidaat opereert vanuit het subteam Jeugdzorg binnen team Strategie en Sturing en werkt nauw samen met andere disciplines zoals contractmanagement, kwaliteit, financiën, inkoop en uitvoering.
 • De kandidaat vertaalt bestuurlijke doelstellingen naar concrete opgaven voor Haarlemmermeer en zorgt voor (bestuurlijke) advisering.
 • De kandidaat signaleert ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van de Jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) en vertaalt deze in concrete en uitvoerbare beleidsvoorstellen en oplossingsrichtingen.
 • De kandidaat onderhoudt een lokaal, (boven)regionaal en multidisciplinair netwerk met partners.

De omgeving
Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein met als belangrijkste opgave de beweging van zware zorg naar lichte ondersteuning. Aan de basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en echt ruimte wil bieden aan de uitvoerende professionals. Daarbij hebben we de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen en kunnen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom altijd in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterkere verbinding tussen enerzijds ‘de kracht van de samenleving’ en anderzijds ‘de ondersteuning van kwetsbare mensen’ moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.

Het cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op de volledige jeugdhulp (Jeugdwet), begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (Wmo) en de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners; jong en oud.

Een groot deel van deze taken wordt door ‘anderen’ uitgevoerd (via het uitbesteden van taken). Daarmee is het aantal opdrachtnemers en partners (marktpartijen) waar we mee samenwerken aanzienlijk. Per saldo betekent dit voor ons een belangrijke rol als opdrachtgever. Innovatie, verandering (transformatie), vertrouwen en partnerschap zijn kernbegrippen in de samenwerking onderling.

De kandidaat wordt onderdeel van team Strategie en Sturing van cluster MOZ. Een team met een leuke cohesie waarin collega’s je weten te vinden en bereidwilligheid tonen als je om hulp vraagt. Het team bestaat uit 19 beleidsadviseurs op de gebieden Jeugdzorg, Wmo, Werk, Inkomen en Inburgering.

Kandidaatomschrijving:

De beleidsadviseur heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke dynamiek binnen een gemeente. Complexe vraagstukken met tegenstrijdige belangen zijn hem niet vreemd en weet hij tot goed resultaat te brengen. De kandidaat kan goed schakelen tussen de strategische uitdagingen op bestuurlijk niveau en het vertalen van het beleid naar de uitvoering. Projectmatig werken, belangen inschatten en prioriteiten stellen zijn voor de kandidaat vanzelfsprekend. De kandidaat is analytisch en weet te verbinden om resultaten te bereiken.

Naast bovengenoemde competenties vinden wij het volgende belangrijk:

 • je hebt een relevante WO-opleiding en/of WO werk- en denkniveau;
 • je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring op beleidsmatig vlak in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • je hebt minimaal 3 tot 5 jaar actuele werkervaring in het sociaal domein in het beleidsveld Jeugdzorg.
 • je weet zaken op een heldere manier tot de kern terug te brengen en je durft te zeggen waar het op staat wanneer het vraagstuk dit nodig heeft;
 • je bent in staat om processen te zien en deze vanuit een helicopterview te bezien;
 • je hebt inzicht in brede en complexe maatschappelijke processen.

De eisen

Alles uitklappen
Op CV aantoonbaar WO werk en denk niveau.
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als beleidsadviseur op het beleidsterrein jeugdzorg.
Op CV aantoonbaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.