Assistent programmamanager mobiliteitstransitie

Amersfoort
Max 80 p/u
Utrecht
36 uur p/w
01-09-2024
31-08-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

Amersfoort is een stad die zich in hoog tempo ontwikkelt, vol projecten en initiatieven. Onze stad groeit hard. Met een compacte organisatie zet gemeente Amersfoort zich daarvoor in. De cultuur is direct en open; je krijgt veel ruimte bij het uitoefenen van jouw werkzaamheden. Onze kernwaarden zijn ‘dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar’, dat is ons DNA. We werken in Amersfoort dichtbij de opgave en de stad aan goed leven; binnen de grenzen van onze aarde. Bij die ambitie staat samenwerking met de stad voorop.

Het is een fijne stad om te wonen en te verblijven. We willen dat dat in de toekomst zo blijft. Onze stad groeit de komende jaren flink: er zijn meer huizen, scholen, bedrijven en voorzieningen nodig. Die bouwen we zoveel mogelijk binnen de stad, zodat het buitengebied groen blijft. Om onze groeiende gemeente leefbaar, groen en klimaatbestendig te houden, is het nodig om ons vaker anders te verplaatsen. En om de ruimte buiten slimmer in te richten. We gaan er daarom voor zorgen dat lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit een aantrekkelijk alternatief wordt voor de auto. We werken ook aan een overgang naar meer vervoer zonder uitlaatgassen.

In het programma Mobiliteitstransitie werken we met een team van verschillende adviseurs en projectleiders aan deze opgave. In het omgevingsprogramma Mobiliteit (dat nu in de afrondende fase is) geven we een uitwerking van het beleid en worden concreet de maatregelen opgesomd waarmee we de transitie gaan inzetten. In het programma coördineren en sturen we de uitvoering van de maatregelen aan.

In verband met het aflopen van een inhuurcontract zoeken wij een assistent programmamanager die de programmamanager Mobiliteitstransitie gaat assisteren. Het betreft een lopende opdracht waar de huidig ingehuurde medewerker ook weer op kan inschrijven.

De inzet bedraagt ten minste 32 uur per week. Afhankelijk van beschikbare werkzaamheden kan dit in overleg worden uitgebreid tot maximaal 36 uur.

LET OP!
Een inschrijver mag maximaal 1 offerte/ kandidaat aanbieden. Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat van dezelfde inschrijver zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie
De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.

Kandidaatomschrijving

De baan
In Amersfoort is de assistent projectmanager de verbindende factor tussen (natuurlijk) de projectmanager, de betrokken vakspecialisten en andere betrokkenen (zoals bewoners, projectontwikkelaars en aannemers). Je komt te werken bij de afdeling Programma’s en Projecten waar zo’n 150 collega’s enthousiast werken aan verschillende projecten op het gebied van energietransitie, circulariteit, duurzame gebiedsontwikkeling, openbare ruimte, mobiliteit en ICT voorzieningen. Je maakt daarnaast ook onderdeel uit van een gezellig en gedreven team van circa 25 assistent projectmanagers. Jullie helpen elkaar door ervaringen en ideeën uit te wisselen en werken gezamenlijk aan de (door)ontwikkeling van het team.

De assistent staat naast de projectmanager en samen managen jullie de projecten waaraan jullie werken. Met jouw (project)inzichten help je de projectbetrokkenen om te komen tot succesvolle resultaten. Bij afwezigheid van de projectmanager fungeer jij als eerste aanspreekpunt. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om je werk zelf in te delen. Hierdoor heb je afwisselende werkzaamheden en ben je zowel op inhoud als op proces intensief betrokken.

In dit specifieke geval krijg je de rol van assistent programmamanager. Je wordt de rechterhand van de programmamanager Mobiliteitstransitie waarbij je assisteert op inhoudelijk, organisatorisch en procesmatig niveau voor de binnen het programma vallende vraagstukken. Desgewenst ben je ook inzetbaar als assistent-projectmanager bij (deel)projecten van het programma . Werkzaamheden zijn onder meer:

  • Ondersteuning bieden, zoals bij het organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten, verslaglegging, het maken en bewaken van afspraken, het opzetten, beheren en archiveren van projectdossiers en het beheren en bewaken van de systemen voor correspondentie en bestuurlijke besluitvorming.
  • Leveren van bijdragen aan inhoudelijke en procesmatig documenten, zoals projectplannen en beslisdocumenten, het opstellen van begeleidende stukken en het bewaken van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
  • Opstellen, beheren en actualiseren van de (project)planningen, signaleren van knelpunten en mede adviseren over oplossingen.
  • Adviseren op inhoud en deeltaken. Bijdragen aan en het (bege)leiden van (deel)activiteiten, onderzoeken, bijeenkomsten of deelprojecten in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de (senior) programma/projectmanager.
  • Verzorgen van correspondentie binnen het programma of project, zoals het beantwoorden van brieven en/of mail, het schrijven van opdrachten, het aanvragen van offertes en vergunningen/ontheffingen.
  • Mede verzorgen van de communicatie bij inspraaktrajecten, voorbereiden van bijeenkomsten en zorgen voor de informatievoorziening met in- en externe partijen.

De eisen

Alles uitklappen
HBO werk- en denkniveau;
Kennis van projectmatig werken;
Ervaring als assistent project/programmamanager, projectsecretaris of vergelijkbaar;
Ervaring met werken bij/voor een 80.000+ gemeente;
Ervaring met processen rondom het opstellen en uitwerken van (deel)omgevingsprogramma's;
Ervaring met mobiliteitsprojecten en mobiliteitstransitie;
Je hebt goede organisatorische skills en beheerst het MS Officepakket uitstekend, bijvoorbeeld Teams, MS Planner, OneNote en SharePoint-applicaties.

De wensen

Alles uitklappen
Kandidaat heeft relevante ervaring met processen rondom het opstellen en uitwerken van (deel) omgevingsprogramma's op het gebied van mobiliteit(stransitie) in dienst van of ingehuurd bij een 80.000+ gemeente in de afgelopen 3 jaar. Duidelijk aangetoond en toegelicht in het CV.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 21-06-2024

Je hebt nog 6 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)