Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad

Wijdemeren
Geen max uurtarief
Noord-holland
16 uur p/w
26-10-2023
31-01-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!

In Juli heeft de gemeenteraad van Wijdemeren het voornemen uitgesproken om te komen tot een bestuurlijke fusie met een van de omliggende gemeenten. Belangrijk doel van de gemeenteraad daarbij is om de dienstverlening naar de inwoners en de bedrijven te verbeteren en om financieel gezond te zijn. En om te kunnen voldoen aan de verschillende maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, woningbouw, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Opdracht
Als ambtelijk secretaris werk je voor en met de OR. De OR is een enthousiaste groep van 7 medewerkers uit alle delen van de organisatie. De sfeer is gezellig en collegiaal. Een groot deel van de OR leden is in maart nieuw in de OR gekomen. Het meeste contact heb je met het dagelijks bestuur van de OR die bestaat uit de voorzitter en de secretaris.

Mede als gevolg van het voorgenomen besluit van de gemeenteraad tot bestuurlijke fusie is de organisatie op dit moment in beweging. Een bestuurlijke fusie zal de komende tijd veel tijd en aandacht van de OR vragen. Naast de werkzaamheden vanuit het voorgenomen besluit, zijn er ook reguliere onderwerpen waarover de bestuurder het advies of de instemming van de OR nodig heeft. Zo lopen er nu bijvoorbeeld advies aanvragen over het Generatiepact, de OR-uren, Sport- en Vitaliteitsweek en Tijdelijke Organisatiestructuur tweede helft 2023.

De OR vergadert in ieder geval om de week op de donderdagmiddag, eens in de maand op dinsdagmiddag en niet tijdens de schoolvakanties en het zomerreces. De overige uren zijn flexibel in te vullen. Het is een kortdurende opdracht in afwachting van de werving van een vaste kandidaat, waarbij je wordt gevraagd om snel op een rijdende trein te kunnen springen. Ook werk je voor het Lokaal Overleg (LO) bestaande uit 2 externe vakbondsleden en 3 interne vakbondsleden. Het Lokaal Overleg komt gemiddeld 2x per jaar bij elkaar.

De eisen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring als ambtelijk secretaris
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Beschikbaar op in ieder geval donderdagmiddag (om de week) en dinsdagmiddag (1x per maand) (benoem duidelijk in het cv de beschikbaarheid)

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als ambtelijk secretaris
Aantoonbare werkervaring met het voorbereiden en verslag leggen van (bestuurlijke) vergaderingen (benoem dit duidelijk in het cv)
Aantoonbare werkervaring op het gebied van het schrijven van bestuurlijke voorstellen (maak dit duidelijk aantoonbaar met een voorbeeld in het cv)
Aantoonbare werkervaring in het werken met diverse digitale systemen (CRM, Sharepoint, etc.)
Aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke werkomgeving

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren