Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad FUMO

FUMO
Max 75 p/u
Friesland
5 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

De FUMO (De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) is op zoek naar een Ambtelijk Secretaris voor de ondernemingsraad (OR) die graag een bijdrage levert aan het samen vormgeven en professionaliseren van de medezeggenschap binnen onze organisatie.

Als ambtelijk secretaris ondersteun, coach en adviseer je de OR zodat zij haar werkzaamheden optimaal kan uitvoeren. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving en coacht de OR zowel op collectief als op individueel niveau en maakt daarbij, bij voorkeur, gebruik van de Navigator werkmethode. Je hebt kennis van adviesstrategieën, groepsdynamica, communicatie en organisatieverandering inclusief een juridische verdieping. Het organiseren van de verkiezingen behoort ook tot de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris. De OR telt zeven leden waaronder een secretaris. Sommige werkzaamheden kunnen worden verdeeld tussen de secretaris en de ambtelijk secretaris.  De OR vergadert eens per zes weken en op diezelfde maandag vindt ook de Overlegvergadering plaats.

 

Onze opdrachtgevers

De FUMO is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân; de deelnemers.

 

Gemeenschappelijke regeling

De FUMO is een gemeenschappelijke regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de gemeenschappelijke regeling FUMO hebben de deelnemers vastgelegd wat het doel is van de FUMO, welke taken de FUMO uitvoert, hoe de FUMO wordt bestuurd en hoe de financiën zijn geregeld.

– Je ondersteunt, coacht en adviseert de OR-leden op administratief/secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied, waaronder het opstellen van of ondersteunen in het opstellen van OR-notities;

– Je adviseert de OR over advies-, instemmings- of informatieplicht van te behandelen onderwerpen en informeert de OR-leden over wetten, procedures en afspraken op het gebied van medezeggenschap;

– Je bereidt (formele en informele) vergaderingen voor en (indien nodig) notuleert deze en je organiseert (mede) achterban bijeenkomsten en opleidingen;

– Je beheert het documentbeheerssysteem, verzorgt de correspondentie, schrijft de reacties op de advies- en instemmingsaanvragen en levert een bijdrage aan het jaarverslag;

– Je verzamelt achterliggende informatie, maakt hiervan samenvattingen en adviseert de OR over de aanpak;

– Je bewaakt de voortgang van de processen en de kosten, anticipeert hierop en onderneemt waar nodig hierin initiatief.

De eisen

Alles uitklappen
HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding tot Ambtelijk Secretaris.
Minimaal 5 jaar ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen en recent actief (geweest) voor andere OR-en, bij voorkeur bij een overheid en/of Gemeenschappelijke Regeling en bevordert op die wijze ook kennisdeling.

De wensen

Alles uitklappen
Naast gerichte werkervaring is ervaring met het werken in een omgevingsdienst dan wel politiek gestuurde omgeving een pre.
Politiek en bestuurlijke ervaring.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren