Allround Netwerkregisseur WMO Beleid

Zoetermeer
Max 110 p/u
Zuid-Holland
36 uur p/w
01-07-2024
28-02-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie|
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.
Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.
Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!
Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. In het sociaal domein werken we aan drie samenhangende kernopgaven: herstellen van bestaanszekerheid, vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. We willen winst behalen met slimme investeringen, maatschappelijk én financieel. Dit doen we in lijn met de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, waarin geschetst wordt hoe de stad er in de toekomst fysiek, sociaal en economisch uit gaat zien.

Team netwerkregie Wmo
Het Sociaal Domein bestaat uit drie afdelingen (Beleid, Inkomen & Zekerheid en Zorg/JGH) met ieder een eigen afdelingshoofd.
De functie allround netwerkregisseur WMO valt onder het afdelingshoofd beleid en is gepositioneerd in het team netwerkregie Wmo. Bij dit team werken tussen de 20-25 collega’s. Het team houdt zich bezig met de zorg- en welzijnstaken die de gemeente uitvoert op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  Het team ontwikkelt beleid, stuurt (maatschappelijke) processen, werkt aan netwerkvorming samen met de stad en is co-creator en opdrachtgever van zorg- welzijnsinstellingen. Je werkt intensief samen met collega beleidsadviseurs binnen het team en Sociaal Domein breed.

Opdracht
Je bent werkzaam voor het cluster ‘Maatschappelijke ondersteuning. Dit cluster bestaat, inclusief jijzelf, uit ongeveer 10 medewerkers.
Samen met jouw directe collega’s zet jij je dagelijks in om passende ondersteuning te bieden aan inwoners die dit nodig hebben, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Als Allround netwerkregisseur Wmo-beleid ben je een cruciale schakel in het netwerk van zorg en ondersteuning binnen onze gemeente. Je werkt nauw samen met verschillende partners, waaronder zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en andere gemeentelijke afdelingen. Jouw focus ligt op Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

Jouw inzet is gericht op:
–        Ontwikkelen, implementeren en evalueren van WMO beleid met specifieke aandacht voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en OGGZ;
–        Daarnaast ben je breed inzetbaar op andere WMO gerelateerde dossiers als bijvoorbeeld hulpmiddelen en woningaanpassingen;
–        Het fungeren als verbindende schakel tussen de gemeente en externe partners.
–        Het signaleren van knelpunten en initiëren van verbetertrajecten om de zorg en ondersteuning te optimaliseren;
–        Het bijdragen aan relevante projecten en programma’s binnen het werkveld.
–        Vertegenwoordigen van de gemeente in regionale overlegorganen en werkgroepen;
–        Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over relevante ontwikkelingen en beleidskeuzes.

Daarnaast ben je relatiebeheerder vanuit jouw expertise met diverse netwerkpartners. Veel van wat wij doen zal vanuit een brede scope plaatsvinden. Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt steeds meer over domeinen heen aan opgaven samengewerkt. Dat maakt dat je een goede netwerker moet zijn met een open blik en met interesse in andere werkvelden. Je bent in staat om op meerdere terreinen binnen het Sociaal Domein beleid te ontwikkelen en te implementeren.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever.
Aantoonbare kennis en werkervaring op de beleidsterreinen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en OGGZ, licht dit duidelijk toe in het cv;
Aantoonbare kennis en werkervaring met regionale gemeentelijke samenwerking binnen het sociaal domein;

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het sociaal domein bij een gemeentelijke organisatie
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het beleidsterreinen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en OGGZ als (senior) beleidsadviseur in het Sociaal Domein en/of Zorg
Beschikbaar voor 32-36 uur per week per 1 juli 2024
Aantoonbare werkervaring met een regionale gemeentelijke samenwerking binnen het sociaal domein in de regio Haaglanden

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.