Afval en Grondstoffen – Strategisch adviseur

Gemeente Amsterdam
Max 150 p/u
Noord-holland
36 uur p/w
28-06-2024
30-06-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

In de functie van Strategisch en tactisch planner/ adviseur ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van de jaarforecast en de doorvertaling van deze forecast naar de capaciteitsplanning. Dit in afstemming met alle betrokken partijen. Je bent ook verantwoordelijk voor de totstandkoming van de jaarplanning en de doorvertaling van deze planning naar de maandplanning. Daarnaast draag je er zorg voor dat, op basis van een 6 dimensioneel beeld: mensen, capaciteit, materieel, materiaal, tijd en locatie) de jaar- en maandplanning wordt gerealiseerd en gecommuniceerd met de organisatie en het management.

Uitgangspunt voor de totstandkoming van de jaar- en maandplanning is de kennis over de te realiseren productie, ervaringsinformatie zoals vastgelegd in de systemen en informatie/prognoses zoals gegeneerd door de Business analist. Uitgangspunt en basis voor het denken over- en de totstandkoming van de planning is het principe van informatie gestuurd beheren: leren van het verleden, weten wat er op je af komt (welke evenementen zijn er dit jaar en waar en wanneer zijn deze evenementen) en het op basis van deze kennis mensen en middelen inzetten daar waar het er toe doet. Hierbij hou je ook rekening met alle andere ketenpartners die werkzaam zijn in de openbare ruimte van onze stad.

De organisatie is in transitie. Processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de driehoek van de uitvoering, met de afdelingen Inzameling en Assets, worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit vergt veel interne communicatie, overleg, afstemming en flexibiliteit van het team Planning. De Directie Afval & Grondstoffen is volop in ontwikkeling. Voor de planning zijn dit vaak belangrijke en interessante ontwikkelingen die de nodige inzet en energie van het team vragen. Je werkt hierin samen met een collega Strategisch/tactisch Planner.

Werkzaamheden

  • Ontwikkelen, optimaliseren en beheren van het centrale planningssysteem;
  • Signaleren van in- en externe ontwikkelingen;
  • Analyseren van onderzoeksgegevens en het management hierover adviseren;
  • Rapportages en evaluaties opstellen m.b.t. het planningsinstrument;
  • Testen van en zorg dragen voor de implementatie van ontwikkelings- en wijzigingstrajecten binnen het planningsproces en fungeert hierbij zo nodig als projectleider;
  • Sturen op uniformiteit en eenduidigheid in de planningsmethodiek.

Daar komt bij dat je het team Planning functioneel aanstuurt en je bent aanspreekpunt voor de Operationeel Planners/Trafficers.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)

De directie Afval & Grondstoffen is onderdeel van het cluster Stadsbeheer en zorgt voor het inzamelen en zo hoogwaardig als mogelijk laten verwerken van het huishoudelijk afval en afval van bedrijven dat daarop lijkt. Het voorkomen van (rest)afval is de hoofddoelstelling. Afvalinzameling betekent samenwerken met bewoners en bedrijven in de stad. De directie is verantwoordelijk voor een efficiënte en zo schoon mogelijke inzamellogistiek. Ten slotte is de directie verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing.
We kennen vier afdelingen met in totaal zo’n 650 medewerkers. De afdeling Inzameling is met 350 chauffeurs de grootste. Daarnaast zijn er de afdelingen Bedrijfsbureau, Assets inzamelvoorzieningen en Strategie en Projecten. De afdeling Bedrijfsbureau speelt een centrale rol in het ontwikkelen, realiseren en beheren van de centrale kaders binnen de directie Afval & Grondstoffen voor het vastleggen van data, het genereren van informatie en bij de ‘bedrijfscontrol’.

De eisen

Alles uitklappen
Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met capaciteitsplanning en forecasting.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met de in gebruik zijnde systemen (OWS) en planningsmethodieken.

De wensen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat beschikt over hbo/ wo werk- en denkniveau.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met de totstandkoming van jaar- en maandplanningen binnen organisatie met een vergelijkbare omvang en diversiteit aan taken en verantwoordelijkheden.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.