Afdelingshoofd

Gemeente Enschede
Max 125 p/u
Gelderland
24 uur p/w
16-10-2023
15-03-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Algemene informatie
‘Versterken en behouden van de fysieke kwaliteit van de woon- en leefomgeving’, dat is de doelstelling van het programma Leefomgeving. Bij het programma werken ruim 450 medewerkers (300 ambtelijk en 150 niet-ambtelijk). De organisatie bestaat uit een cluster van vier afdelingen en nog eens vier afdelingen die direct onder de directeur vallen. De afdeling Stadsdeelbeheer. Valt rechtstreeks onder de directeur.

Stadsdeelbeheer (SDB) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Enschede. Dit omvat stadsdeelbeheer, groen, wegen en openbare verlichting, met een totale begroting van meer dan € 40 miljoen per jaar. Ongeveer 35 medewerkers binnen de afdeling werken daarvoor vanuit 6 locaties als regisseur / opdrachtgever aan deze opgave. In de vijf stadsdelen zijn de Teamleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Vanuit de afdeling Stadsdeelbeheer worden diverse opdrachtnemers binnen en buiten de gemeente aangestuurd.

De uitdaging
Je geeft leiding aan de afdeling Stadsdeelbeheer. Daarbij geef je direct leiding aan de twee Gedelegeerd OpdrachtGevers (GOG’s), de Strategisch adviseur, en de vijf Teamleiders.
Je bent verantwoordelijk voor de resultaten en de beleidsontwikkeling van de aandachtsgebieden stadsdeelbeheer, wegen, groenbeheer, openbare verlichting en riolering en realiseert de overeengekomen resultaten. In de huidige tijden van krimp en bezuinigingen geldt als randvoorwaarde de kwaliteit van de openbare ruimte overeind te houden. Met name voor stadsdeelbeheer, wegen en riolering geldt dat er veel maatschappelijke en bestuurlijke aandacht voor is.
Je zorgt voor eenheid en afstemming van het beleid en beleidsuitvoering met de omgeving.

De afdeling is op 1 oktober 2012 ontstaan uit de samenvoeging van 3 afdelingen Stadsdeelbeheer en een staf op clusterniveau. Het samensmelten van deze diverse achtergronden tot een organische eenheid is een belangrijke opdracht in deze functie, de komende jaren.
Stadsdeelbeheer staat natuurlijk al midden in de samenleving. Toch zijn er nog wel stappen te zetten als het er om gaat de samenwerking binnen en buiten de gemeente te verbeteren en kan ook de beweging ‘de stad weer terug te geven aan haar bewoners’ nog verder doorgezet worden. De samenwerking met Stadsdeelmanagement is hierbij één van de belangrijke pijlers.
De focus moet daarbij gericht zijn op de resultaten die in en met de stad bereikt worden – wie wat precies doet is veel minder belangrijk. De blik naar buiten, met intern een optimaal proces de stad beheren, is het devies.

Wie ben jij?
Je bent een stevige, aansprekende persoonlijkheid die uiteenlopende rollen kan vervullen en soepel schakelt tussen stijlen en verantwoordelijkheden. Van nature kijk je over de grenzen van je eigen afdeling en programma heen. Je laat je leiden door betrokkenheid bij de stad en zoekt de samenwerking met anderen. Je geeft veel ruimte aan anderen, maar je staat – hoe charmant ook – wel op het nakomen van gemaakte afspraken. Als mens ben je makkelijk toegankelijk voor anderen en stimuleer je samenwerking tussen medewerkers en organisaties. Je bent een extravert persoon die op een aansprekende manier haar/zijn visie voor het voetlicht kan brengen, zowel binnen als buiten de organisatie.
Je staat voor ‘duidelijkheid, discipline en daadkracht’, maar toch word je graag opgezocht door je medewerkers. Je hebt een goede bestuurlijke antenne en bent in staat een divers en breed netwerk te onderhouden.
Binnen het MT Leefomgeving zul je een frisse blik en positieve energie brengen. Je focust meer op wat er goed gaat, dan wat er beter kan en draagt dat ook met enthousiasme uit. Je bent wars van bureaucratie en je hebt je zaakjes gewoon goed voor elkaar.

We willen graag een vrouw benoemen op deze plek.

Managementtaken en –verantwoordelijkheden (samengevat)

 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van plannen, opgaven en afspraken van de afdeling Stadsdeelbeheer.
 • Je werkt de bestuurlijke kernpunten van beleid en omgevingsimpulsen uit naar integrale strategische visies. Je initieert besluitvorming op programmaniveau, effectueert dit en draagt het uit.
 • Je werkt het gemeentelijke beleid uit naar tactische en operationele doelen, gericht op de totstandkoming van de producten van de afdeling. Je werkt doelgericht en continu aan het verbeteren van werkprocessen en inzet van middelen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de in de Programmabegroting, het werkplan (jaarplan, werkplan, begroting) overeengekomen resultaten, op een effectieve en efficiënte wijze. Je bent hierbij opdrachtgever voor diverse organisaties / -delen binnen en buiten de gemeente.
 • Je bent verantwoordelijk voor de afstemming van het beleid met relevante in- en externe partijen / aandachtsgebieden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de wettelijke taken als groenbeheerder, rioolbeheerder en wegbeheerder (inclusief Openbare Verlichting).
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderhoud van en toezicht op de fysieke leefomgeving.
 • Je bent verantwoordelijk voor de doelgerichtheid en doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de afdeling Stadsdeelbeheer.

Wat heb je in huis

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Een inspirerend manager met natuurlijk overwicht die in staat is verbindend leiding te geven.
 • Maatschappelijk betrokken en ervaring in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Analytisch sterk en tegelijkertijd in staat om met beide voeten op de grond te blijven staan.
 • Affiniteit met openbare ruimte (inhoudelijke kennis hiervan is een pré), en een visie op de maatschappelijke rol van (beheer en onderhoud van) de openbare ruimte.
 • Bedrijfsmatig, oplossingsgericht en doortastend.
 • Gemakkelijk kunnen schakelen tussen strategisch, tactisch en soms operationeel niveau
 • Ondernemend en vernieuwend.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO opleiding

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als leidinggevende binnen een gemeentelijke organisatie
De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met de Openbare Ruimte

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.