AERIUS Adviseur

BIJ12
Geen max uurtarief
Utrecht
16 uur p/w
01-01-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units waaronder de unit Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies en de IPSN bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling en -uitvoering, vergunningverlening, toezicht & handhaving, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis en expertise op het vlak van ecologie, AERIUS, VTH, juridisch en modelmatig. We ondersteunen door beantwoording van vragen en delen en verspreiden kennis over Stikstof en Natura 2000. We stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke omgeving van provincies, rijk, en ook (koepels van) waterschappen en gemeenten. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van circa 30 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12. Ook binnen de IPO-vereniging werken we nauw samen: We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Bovendien leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPSN) van de IPO-vereniging. En we werken samen met externe partners als RvO en RIVM, de laatste als beheerder van het rekeninstrument AERIUS.

Wat ga je doen?

Als adviseur AERIUS bij BIJ12 ondersteun je provincies bij de meer uitvoerende taken ten aanzien van het instrumentarium AERIUS. Je ondersteunt daarvoor onder meer het themateam AERIUS binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Dit team staat aan de lat voor de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming op het vlak van AERIUS, alsmede de doorvertaling daarvan naar de uitvoeringspraktijk van provincies. Het betreft meerdere modules van het instrument AERIUS: o.a. calculator als rekenmodel voor vergunningverlening, register ter registratie van vergunningen en monitor voor monitoring van de stikstofdepositie. Met dit instrumentarium worden de diverse beleidsontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk ondersteunt.

Je ondersteunt bij de navolgende niet-limitatieve werkzaamheden:

  • Schrijven van (technische) documentatie/ Handleidingen, Q&A’s
  • Voorbereiden en verslaglegging Gebruiksacceptatietest
  • Uitwerken en inbreng functionele wensen
  • GIS-analyses en of kaarten ter ondersteuning van beleids-  of uitvoeringvragen
  • Actualisatie-berekeningen met AERIUS
  • AERIUS-berekeningen t.b.v. de warme sanering
  • Kennisoverdracht aan collega’s

Het team vervult naast een rol voor dedicated AERIUS trajecten ook een belangrijke schakelrol met VTH, waaronder trajecten als legalisatie van meldingen waarvoor AERIUS berekeningen noodzakelijk zijn, als het realiseren van een regionaal stikstofregistratie systeem ter ondersteuning van vergunningverlening. Hierbij vervul je zowel een ondersteunende als adviserende rol.

Vanuit het landelijke Informatiepunt voorziet BIJ12 alle gebruikers van AERIUS van uitvoeringsgerichte informatie en onderliggende documentatie. Jij fungeert voor dit informatiepunt als backoffice voor de afhandeling van de meer complexe vragen. Je voorziet in ondersteunende informatie,  infografics voor de landelijk website en je verzorgt trainingen als onderdeel van de campus.

Je fungeert ook breder voor het team als specialistisch adviseur ten aanzien van AERIUS gerelateerde vraagstukken.

Om de flexibiliteit binnen ons team op dit zeer dynamische dossier te versterken zijn we voor deze rol opzoek naar adviseurs die flexibel inzetbaar zijn op de bovenstaande taken en zo nodig ook breder inzetbaar zijn ten aanzien van de meer technisch-inhoudelijke werkzaamheden.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het vlak van milieu of techniek.
Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als (senior) adviseur op het vlak van advisering ten aanzien van stikstof of luchtkwaliteit.
Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met advisering binnen de provinciale en/of Rijksoverheid.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren