Adviseur Wonen

Zoetermeer
Geen max uurtarief
Zuid-Holland
24 uur p/w
31-10-2023
30-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Je komt te werken bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, team Stedelijk Beleid, waarin naast wonen ook de vakdisciplines economie, mobiliteit en milieu/energietransitie een plek hebben. De functie valt binnen het cluster wonen, dat verder bestaat uit twee senior beleidsadviseurs, een beleidsadviseur en de woningbouwregisseur. Daarnaast werk je nauw samen met tal van collega’s buiten het team aan het heden en de toekomst van Zoetermeer. De lijnen naar directie en bestuur zijn kort. Je hebt veel zeggenschap over jouw werkzaamheden.

Opdracht
De gevraagde werkzaamheden betreffen de planregistratie en woningbouwmonitor t.b.v. de Woondeal en Zoetermeer 2040/ Woningbouw als Aanjager.
–   De Woningbouwmonitor van de gemeente Zoetermeer bijwerken voor de tweede helft van 2023, met alle gegevens over de opgeleverde woningen uit het woningbouwprogramma;
–   Planregistratie van de provincie Zuid-Holland voor Zoetermeer verder bijwerken en actualiseren, en de kwalitatieve gegevens van het bouwprogramma uit de Woondeal voor zover bekend invullen en aanvullen;
–   Overzicht maken van wat de afgelopen jaren is opgeleverd, inclusief de kwalitatieve gegevens; en de Planregistratie ook op dit punt bijwerken, zodat de voortgang en realisatie van de woondealafspraken goed gemonitord kan worden;
–   Het woningbouwprogramma tot 2032 nader uitwerken in een overzicht met (dezelfde) kwalitatieve gegevens als in de Planregistratie gevraagd worden en in onze eigen Woningbouwmonitor ingevuld moeten worden;
–   Op basis van realisatie versus programma adviseren over wat er complementair nodig is in de bouwprogramma’s
–   Waar nodig mede adviseren over dit thema t.b.v. ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.)
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie in het fysieke domein

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring met de instrumenten planregistratie en woningbouwmonitor
Aantoonbaar netwerk met stakeholders en ketenpartners op het gebied van wonen (maak dit duidelijk en aantoonbaar met een voorbeeld)
Aantoonbare werkervaring op het gebied van het beleidsterrein wonen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met beleidsontwikkeling en uitvoering in het ruimtelijk-fysieke domein

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren