Adviseur Wonen met focus op gebiedsontwikkeling

Gemeente Zwolle
Geen max uurtarief
Overijssel
24 uur p/w
23-10-2023
31-03-2024
Loondienst

Opdrachtomschrijving

De afdeling
Bij de afdeling Ruimte en Economie krijg je ca. 40 betrokken collega adviseurs. We werken aan opgaven op het gebied van ruimte, groen, wonen, mobiliteit, water, economie, toerisme, duurzaamheid, energie en cultuur. Oftewel de integrale ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Op de afdeling duiden we trends en ontwikkelingen die we vertalen naar strategisch beleid dat goed uitvoerbaar is. Natuurlijk doen we dat samen met collega’s en externe partners. De afdeling is ondernemend adviseur van het college. De inhuur uitvraag valt binnen team wonen.
Het team adviseert het bestuur, onder meer over de woningbouwproductie, betaalbaarheid, gewenste omvang en verduurzaming van de sociale voorraad en natuurlijke wijkvernieuwing.

De situatie
De gemeente Zwolle staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie.
Zwolle neemt een bijzondere en unieke plek in de regio in. We zijn de centrumstad, het hart van het regionale mobiliteitsnetwerk en leggen verbinding met de nationale en internationale netwerken via de weg en over het spoor. Deze positie brengt ook de verantwoordelijkheid met zich mee om als motor voor de regio te fungeren bij sociale, culturele, economische en maatschappelijke opgaven.

Een woning voor iedereen
Het is wooncrisis in Nederland en dus ook in Zwolle. We moeten snel oplossingen vinden voor huisvesting. Maar ook tijd nemen om te bepalen welke soort woningen in de toekomst nodig zijn en hoe we een fijne leefomgeving behouden voor het hier en nu en in de toekomst.
De ambitie is 1.000 huizen per jaar te bouwen, maar liefst 10.000 huizen tot 2030. Maar we groeien ook fors naar 160.000 tot 180.000 inwoners in 20 jaar.
We willen een aantrekkelijke en inclusieve stad zijn en blijven. Met voor iedereen en elke portemonnee een passende woning. Daarvoor hebben we een betaalbaarheidsagenda opgesteld.
We leven langer en blijven langer zelfstandig wonen (eventueel met begeleiding aan huis). Ook dat heeft consequenties voor het aantal beschikbare woningen en het soort woningen dat nodig is. We streven naar vitale, solidaire en gezonde stadsdelen, voldoende geschikte woningen voor iedereen en passende zorg en ondersteuning aan huis.

Dit doe jij
Wonen staat hoog op de politieke agenda. Er spelen complexe vraagstukken en diverse belangen, zowel maatschappelijk als politiek, intern en extern. Samen met collega’s maak je de Zwolse visie concreet en draag je bij aan de uitvoering. Je neemt deel aan diverse gebieds- en projectteams. Hierbij werk je niet alleen samen met interne collega’s, maar je zult ook veel met externe partners zoals een ontwikkelaar of woningcorporatie te maken krijgen. Het is belangrijk dat je mensen weet te inspireren en overtuigen om met elkaar een versnelling te bereiken in de woningbouw. Werkzaamheden kunnen in overleg nader uitgewerkt worden, maar bestaan in ieder geval uit inzet op:

Gebiedsontwikkelingen
Focust ligt voor deze opdracht bij het adviseren binnen (complexe) gebiedsontwikkelingen. Je voelt goed aan wat er op proces en inhoud nodig is om de woningbouw ambities uit te voeren en waar mogelijk te versnellen. Je draagt actief bij aan de realisatie van de opgaven. Dit doe je door toepasbare kaders en richtlijnen mee te geven en met creatieve suggesties en oplossingen te komen daar waar het vast dreigt te lopen. Het vraagt af en toe ook goede onderhandel skills om tot afspraken te komen. Je levert input voor ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen of toetst deze, wanneer deze extern worden gemaakt. Het is belangrijk dat je overzicht hebt over de gebiedsontwikkelingen en projecten. Het gaat niet alleen om realisatie van woningen op de korte termijn. Je hebt ook oog voor de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving op de lange termijn en de (woon)behoeften van de (toekomstige) inwoners van Gemeente Zwolle. Je weet zowel kwantiteit als kwaliteit in de uitvoering te borgen.

Bouwsteen omgevingsvisie
Een ander onderdeel van de werkzaamheden betreft de uitwerking van de bouwsteen wonen. De bouwsteen wonen bevat geen beleidsuitspraken, maar geeft perspectief op de ontwikkeling van het wonen in Zwolle na 2030 vanuit trends en ontwikkelingen en vanuit het richtinggevende kader van de Omgevingsvisie Zwolle de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. Dit perspectief dient om strategische keuzes en richtinggevende uitspraken te doen in de actualisatie van de Omgevingsvisie
Deze bouwsteen is extern belegd. Je zult het proces begeleiden, de inhoud toetsen en de ambtelijk opdrachtgever adviseren.
Waarom Zwolle?
Zwolle is de grootste stad van de regio en alle opgaven komen hier samen. De komende jaren krijgen we heel wat uitdagingen op ons bord. Wonen is een basisbehoefte én enorm complex.

Dit ben jij
Je hebt een HBO+ of academisch werk- en denkniveau. Misschien heb je een opleiding in de ruimtelijke ontwikkeling of vastgoedmanagement.
Je bent een ervaren adviseur op het gebied van wonen en hebt ervaring opgedaan met (complexe) gebiedsontwikkelingen (min. 5 jaar).
Je hebt (recent) ervaring opgedaan bij een gemeente.
Je hebt oog voor de verschillende belangen die binnen een project of gebiedsteam spelen. Weet daarbij de belangen van wonen goed te vertegenwoordigen, zonder dat het gemeenschappelijk belang ondergeschikt raakt. Dit vraagt overtuigingskracht en onderhandel vaardigheden.
Je kunt een proces begeleiden en aansturen.
Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift (Nederlandse taal).

Dit bieden wij
We bieden inhuuropdracht tot en met 31-03-2024, met mogelijkheid tot verlenging.
We gaan uit van een inzetbaarheid van 24 uur per week. Facturatie vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte uren.
Werkdagen zijn in overleg. Enige flexibiliteit qua tijdbesteding en werkdagen, afhankelijk van de opgave wordt gewaardeerd. In Zwolle werken we hybride.

Zwolle, #hartstad en organisatie
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken met inwoners, ondernemers en partners in de stad. En dat blijkt te werken, want Zwolle scoort hoog op ‘kwaliteit van leven’. Inwoners hebben een groot hart voor de stad, houden van het groen, werken, ondernemen met plezier en voelen zich veilig.
We kijken uit naar een toekomst met meer dan 160.000 inwoners. Het is onze missie om onze brede welvaart te behouden en te versterken. Dit doen we door unieke talenten samen te brengen en onze passie voor de stad en haar inwoners te delen. In Zwolle kun je jezelf ontwikkelen, je interesses en vaardigheden verkennen en de vrijheid ervaren om te doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
We zijn een organisatie, waar we elkaar waarderen, accepteren en respecteren om wie we zijn. Diversiteit verrijkt onze organisatie en zorgt voor een kleurrijk Zwolle, waar iedereen zich thuis voelt.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als adviseur op het gebied van wonen.
De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met (complexe) gebiedsontwikkeling

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als adviseur op het gebied van wonen.
De kandidaat heeft een afgeronde opleiding in de ruimtelijke ontwikkeling of vastgoedmanagement.
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij een gemeente

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.