Adviseur Veiligheid & Gezondheid

Gemeente Amsterdam
Geen max uurtarief
Noord-holland
8 uur p/w
02-01-2024
01-01-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

De Adviseur V&G is onderdeel van het team projectmanagement van het project Vervangingsonderhoud IJ-tunnel, dat zorgt voor de overkoepelende bewaking van voortgang, integraliteit en kwaliteit van de werkpakketten, met als doel het project binnen de kaders uit te voeren. De Adviseur V&G adviseert de Projectmanager met betrekking tot het beleid inzake veiligheid, gezondheid en milieu (V&GM). Hij/zij levert daarin een belangrijke bijdrage aan de visie op de borging van de V&GM –aspecten voor alle werkpakketten in de verschillende fasen van het project. Hiertoe zal hij/zij afhankelijk van de projectfase goed aangesloten zijn bij de werkzaamheden van technische ontwerpteams, contractvormende teams en de uitvoering. De Adviseur is verantwoordelijk dat de V&GM-aspecten goed geborgd zijn in producten die deze teams leveren en escaleert zo nodig via de Projectmanager.

Werkzaamheden

 • Ondersteunt en adviseert het project Vervangingsonderhoud IJ-tunnel met betrekking tot invulling geven aan het beleid inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu;
 • Geeft uitvoering aan, coördineert, adviseert en ondersteunt het projectteam inzake V&GM-aangelegenheden;
 • Onderhoudt directe contacten met het technische team en het projectteam;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd het technische team met betrekking tot ontwerp- en faseringskeuzes in relatie tot Veiligheid, Gezondheid en milieu;
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd het projectteam voor, tijdens en na contractvorming met betrekking tot contractuele verplichtingen op het gebied van veiligheid, Gezondheid en Milieu;
 • Handhaaft naleving van procedures en richtlijnen op het gebied van Arbeidsomstandigheden en Milieu;
 • Treft tijdens diverse fasen van het project maatregelen om gesignaleerde risico’s op te (laten) lossen;
 • Overlegt met in- en externe partijen, waaronder: contractteams, collega adviseur-V&GM, hulpdiensten, (lokale) overheden en belanghebbenden over te treffen maatregelen om werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren;
 • Ondersteunt de organisatie in geval van calamiteiten;
 • Voert audits / werkplekbezoeken uit en bewaakt maatregelen n.a.v. van geconstateerde tekortkomingen;
 • Beoordeelt (mede) de inhoud en kwaliteit van V&GM-plannen van betrokken partijen;
 • Bewaakt de te nemen acties op het gebied van V&GM;
 • Beoordeelt de beveiliging van de toegang tot bouwlocaties en stemt dit af met betrokken partijen.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)

Grote, complexe en risicovolle infraprojecten zijn ondergebracht bij de directie Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam. Het duurzaam verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad staat hierbij voorop.

De IJ-tunnel, geopend op 30 oktober 1968, is een autotunnel onder het IJ die het centrum van Amsterdam verbindt met het stadsdeel Amsterdam-Noord. In de periode 2012-2017 heeft een renovatie van de IJ-tunnel plaatsgevonden om te zorgen dat de tunnel voldoet aan de in de wet gestelde eisen. Niet alle installaties en onderdelen zijn in deze periode vervangen maar zullen nu in het project Vervangingsonderhoud IJ-tunnel worden meegenomen. Om dit uitdagende project tot een goed einde te brengen, zoeken we een Adviseur V&G.

De eisen

Alles uitklappen
De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo diploma in de technische richting, dan wel een mbo diploma met een aan hbo gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat is in het bezit van het een MVK of HVK-diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van V&GM. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.