Adviseur Stedelijk water en riolering

Gemeente Zwolle
Max 90 p/u
Overijssel
28 uur p/w
01-07-2024
30-06-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

De Stadsingenieurs
De afdeling Stadsingenieurs (ruim 50 professionals) is nieuw en ontstaan uit een reorganisatie van het Fysieke Domein. Dit was nodig om in een sterk groeiende stad nog beter samen te werken.
De afdeling is verdeeld in vier teams, te weten: projectleiders, directievoering, werkvoorbereiding en advies. Daarnaast is er een stafbureau.
We hebben specifieke technische kennis van bouw en openbare ruimte, waarbij boven- en ondergrond integraal worden bekeken. Samen geven we uitvoering aan de Zwolse ambities en grote opgaven op het vlak van woningbouw, klimaat, energie en duurzaamheid.

Het technisch geweten
Als technisch geweten van de stad verbinden we maatschappelijke opgaven met opgaven in de openbare ruimte (in de meest brede zin). We ontwikkelen nieuwe wijken, versterken de infrastructuur en werken aan complexe projecten in de historische binnenstad. Ook voeren we de regie op de uitvoering, zijn gespecialiseerd in risico- en omgevingsmanagement en sturen op resultaat.
De uitdaging zit niet alleen in de techniek, maar in alles daar omheen. We zorgen voor een kwalitatieve uitvoering met zo min mogelijk overlast voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De stad moet altijd blijven functioneren en doordraaien.

Een uniek gebied
Zwolle groeit de komende jaren naar 160.000 inwoners. We investeren in veel (maatschappelijke) voorzieningen en zorgen voor ruimte om te werken en te ondernemen. Op nationaal niveau is Zwolle aangewezen als ‘NOVI-gebied’ met omvangrijke stedelijke opgaven. Tot 2040 bouwen we maar liefst 50.000 huizen in de regio.
Zwolle ligt mooi ingebed in de IJssel-Vechtdelta omringd door zeven verschillende landschappen en een aantal belangrijke natuurgebieden. Een complex en uniek gebied in Nederland dus. Dat vraagt om duurzame en integrale gebiedsontwikkelingen, waarbij thema’s, zoals water, wonen, mobiliteit en energie met elkaar worden verbonden. Hiervoor werken we op een vernieuwende manier samen met medeoverheden, ondernemers, bewoners en de regio.

De mooiste projecten
Als Stadsingenieurs kijken we met trots naar ons aandeel in de groei van Stadshagen, de opwaardering van de Ceintuurbaan, verbreding van de IJsselallee, ombouw van de Pannekoekendijk tot openbaar vervoer-as, de Schutte-busbrug, de fietskelder in de Spoorzone, herinrichting Sassenstraat en Nieuwe Markt, renovatie van de Statenzaal en nog meer.
Het speerpunt is versnelling van de woningbouw. De bijbehorende infra en openbare ruimteprojecten zijn vooral binnenstedelijk, ons specialisme. De komende tien jaar houden we ons bezig met de mooiste civieltechnische en bouwkundige projecten in de wijde omtrek.

Jouw bijdrage aan de stad
Klimaat- en ruimtelijke adaptatie zijn het nieuwe gewoon. Zwolle ligt immers in een delta. De komende jaren staan we voor stevige opgaven, waarbij ‘groei met behoud van kwaliteit’ voorop staat. Dit vraag om een sterke verbinding tussen individueel vakmanschap en samenhang binnen de hele civiele keten.

Uitgelezen kans voor jou
Een uitgelezen kans voor een civiel adviseur met een specialisme op het vlak van stedelijk water en riolering om een belangrijke bijdrage te leveren aan deze integrale aanpak. Niet alleen vanuit civieltechnisch vakmanschap, maar vanuit alle belangen.
Samen met je professionele collega’s adviseer je in ruimtelijke en civieltechnische projecten met een directe impact op de kwaliteit van leven.
Er is ruimte om nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen in te brengen. Ook heb je oog voor de beheeraspecten. In deze dynamische omgeving kun jij voortdurend leren en je professioneel ontwikkelen. We ontmoeten je graag om te sparren over onze uitdagingen!

Dit ga je doen
Je gaat je bezig houden met het opleiden en begeleiden van een nieuwe medewerker, zodat deze collega daarna uiteindelijk grotendeels zelfstandig deze functie kan uitvoeren. Je begeleidt hem in tactische vraagstukken op het gebied van stedelijk water en riolering inclusief hemelwater, afvalwater, oppervlaktewater, grondwater en gemalen. Daarbij kijk je verder dan ‘water’, want we werken multidisciplinair. Samen met collega’s komen jullie tot heldere en haalbare adviezen, waaruit blijkt dat je ook met een beheerbril naar onderwerpen kijkt.

Verbinding en samenhang
Je vindt het leuk om mee te bouwen aan een klimaatbestendige stad. Een stad waarin veel gebeurt en je betrokken bent bij civiele werken in bestaande en nieuwe wijken en buurten. Je hebt affiniteit met alle ruimtelijke projecten en legt de verbinding met andere vakgebieden. Daardoor zie je de samenhang tussen ruimtelijke belangen en weet je een goede afweging te maken.
Je klimaatbestendige oplossingen passen uiteraard binnen de Zwolse Adaptatiestrategie. Deze is opgedeeld in drie pijlers: omgaan met overstroming, groenblauw netwerk voor een klimaatbestendige stad en stadsbreed vergroenen. Om de opgaven en kansen van een gebied in beeld te brengen, werken we met een Klimaat Kansenkaart. Dat doen we in overleg met inwoners en bedrijven.

Onderzoeken en toetsen
Als het nodig is, zet je onderzoeken uit. Die gaan bijvoorbeeld over de aanleg van riolering  in nieuwe en bestaande wijken of levensduurverlengde maatregelen voor bestaande riolering. Ook zorg je voor de toets aan de hemelwaterverordening bij het verlenen van omgevingsvergunningen bouw.

Dit ben jij
Je hebt een afgeronde Hbo opleiding Civiele Techniek en/of Watermanagement, de nodige relevante werkervaring (minimaal 10 jaar)  en gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen. Ook heb je een basisopleiding riolering gevolgd en kun je hydraulische en rioleringsberekeningen maken.
Als criticaster neem je niet zomaar iets voor zoete koek aan. Het gaat je om feiten en juiste analyses. Je staat stevig in je schoenen, zowel inhoudelijk als in je rol van proactieve adviseur. Tevens zullen we je vragen om jonge professionals te begeleiden en op weg te helpen. Dat doe je van nature.
Je gesprekspartners weten dat je nuchter tegen vraagstukken aankijkt, maar dat je ook van de creatieve en innovatieve oplossingen bent. Die weet je goed onderbouwd en met bezieling te presenteren dankzij je uitstekende communicatieve skills.
Van nature verbind je belangen, maar je kunt ook op je strepen staan wanneer dat nodig is. Je collega’s kennen je als stabiel, oplossingsgericht en een kei in het vakgebied.

De eisen

Alles uitklappen
Minimaal een afgeronde HBO opleiding Civiele Techniek en/of Watermanagement
Op CV aantoonbare ervaring met het opleiden van medewerkers op het gebied van riolering.
Op CV aantoonbaar minimaal 10 jaar relevantie werkervaring

De wensen

Alles uitklappen
Op CV aantoonbare ervaring met het maken van hydraulische en rioleringsberekeningen
De kandidaat beschikt over onderstaande competenties. Dit kan samen met kennis vertrouwen en ervaring worden getoetst in een persoonlijk gesprek.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.