Adviseur planeconomie

Amersfoort
Geen max uurtarief
Utrecht
28 uur p/w
19-02-2024
18-02-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving

Amersfoort is een stad die zich in hoog tempo ontwikkelt, vol projecten en initiatieven. Onze stad groeit hard en dat proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. Met een compacte organisatie zet Gemeente Amersfoort zich daarvoor in.
In het team Vastgoedontwikkeling en beheer, een van de teams binnen de afdeling Programma’s en Projecten, zoeken we een ervaren planeconoom.
Deze planeconoom is analytisch scherp en een kei in financiele berekeningen .
Hij of zij werkt nauw samen met projectmanagers en beleidsadviseurs, waarbij je een groter project of een portfolio van meerdere projecten financieel monitort . Je bewaakt de financiele budgetten en draagt bij aan de financiele verslaglegging in de P&C cyclus.

Bij complexe opgaves werken we met gemeentebrede programmateams, Zo hebben we een programma binnenstedelijke woningbouw Hoef West, het programma Langs Eem en Spoor en het programma Vathorst. Je adviseert proactief over de haalbaarheid van projecten. Dat betekent dat je bijvoorbeeld voor het Hoefkwartier inzichtelijk maakt welke ontwikkelaar wat moet betalen, denkt mee over de financiele strategie en je houdt het totale overzicht over op de hele investering van tientallen miljoenen euro’s.

Hoofdtaken zijn:
– Opstellen van risicoanalyses en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies
– Mede vormgeven mogelijke ontwikkelscenario’s, financieel uitwerken van business cases van ruimtelijke en/of vastgoedontwikkelingen
– opstellen kostenverhaalsregels Omgevingsplan
– Mede vormgeven afspraken grondtransacties met ontwikkelaars
– Reguliere planeconomische werkzaamheden als budgetbewaking, opstellen financiele rapportages

Let op:
In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver verschillende cv’s indient en zo in het proces kan sturen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden.
Alleen de eerst binnengekomen aanbieding kan meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie
De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdeks van de gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op emeenteamersfoortjhuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.

Kandidaatomschrijving

Je bent iemand met planeconomische ervaring met grote binnenstedelijke opgaves in een facilitaire en actieve (gemeentelijke) rol.
Iemand met voldoende kennis van ruimtelijke ordening en aanpalende vakgebieden en van relevante wet- en regelgeving (in het bijzonder kostenverhaal in de omgevingswet).

Je hebt een toepasselijke financieel-technische opleiding op WO of HBO niveau. En bij voorkeur minstens 4 jaar ervaring binnen een gemeentelijk grondbedrijf op het gebied van planeconomie.
Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen binnen het lokaal bestuur. Je hebt oog voor kansrijke ontwikkelingen neemt initiatieven om deze ontwikkelingen te benutten. Vanuit een proactieve houding weet je als betrokken planeconoom de projectleiders en het projectteam te voorzien van deskundige adviezen.

Uiteraard ben je zorgvuldig en transparant, ondernemend en slagvaardig, klantgericht ingesteld.
Je voldoet aan de competenties: Omgevingsbewust, Samenwerkend (zorgen voor gezamenlijkheid), Onderhandelen (gericht op samenwerking), Resultaatsgericht (plannen en toetsen), Onafhankelijkheid (vasthoudend) en communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling).
Ruime kennis en ervaring heb je met het opstellen van kostenverhaalsregels Omgevingsplan, reguliere planeconomische werkzaamheden, opstellen risicoanalyses en op het gebied van het proces rond verkoop of ruil grond.

De eisen

Alles uitklappen
Je hebt minimaal een WO of HBO opleiding in een toepasselijke financieel-technische richting als bedrijfseconomie voltooid. Diploma vereist.
Minimaal 4 jaar werkervaring als financieel planeconomisch adviseur bij een gemeente binnen grondzakelijke context in de afgelopen 8 jaar. Daarnaast dien je aantoonbare werkervaring als zelfstandig planeconoom bij een grotere gebiedsontwikkeling te hebben.

De wensen

Alles uitklappen
Aantoonbare ervaring in het CV, meerdere en verschillende projecten betreffende grondverkopen op bedrijventerreinen inclusief financiele verslaglegging
Aantoonbare ervaring als planeconoom bij het opstellen van kostenverhaalsregels en vormgeven gemeentelijke ontwikkelstrategie in het CV
Aantoonbare ervaring in het C.V. als planeconoom binnen de discipline grondzaken bij een gemeente. Bij voorkeur meer dan 4 jaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar.
Aantoonbare ervaring in het C.V. als financieel adviseur bij gemeentelijke herontwikkelings- en/of transformatieprojecten. Begeleiding bij voorkeur van meer dan 3 grote projecten in de afgelopen 7 jaar

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren