Adviseur Opvang Ontheemden

Gemeente Oude IJsselstreek
Max 115 p/u
Gelderland
28-36 uur p/w
01-07-2024
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Werken voor de gemeente Oude IJsselstreek betekent werken aan ‘de brede welvaart van onze inwoners.’ Breed omdat welvaart voor iedereen iets anders kan betekenen: voor de één is dat veel groen, voor de ander is dat een bloeiende economie en voor weer een ander is een inclusieve gemeente belangrijk. We zetten ons dan ook dagelijks op tal van terreinen in zodat onze inwoners veilig, gezond en gelukkig kunnen wonen, leven, werken, leren en recreëren.

Wij willen dat nieuwkomers zich welkom voelen in onze gemeente, inburgering en participatie zo veel mogelijk faciliteren en stimuleren. De beleidsadviseur Opvang Ontheemden richt zich op de (integrale) vraagstukken rondom opvang van Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Doel en hoofdtaken

 • Advisering met in scope alle facetten van opvang ontheemden, de verbinding van interne en externe partijen, en de afstemming tussen de verschillende beleidsvelden over de uitvoering.
 • Is vertegenwoordiger van de gemeente en aanspreekpunt voor zowel interne als externe vragen over het overall beleid opvang ontheemden.
 • Is adviseur voor college en directie en bereidt besluitvorming voor.
 • Trekt zaken vlot in geval van complexe en/of niet-reguliere vraagstukken.

 • Je draagt zorg voor de verbinding op inhoud en informeert en betrekt de interne afdelingen. Je werkt intern nauw samen met- de Projectmanager opvang en huisvesting vluchtelingen die zorgt voor de realisatie van opvanglocaties binnen de gemeente, in afstemming met regio Achterhoek, en met de Coördinator Opvang en Huisvesting vluchtelingen die zorg draagt voor de facilitaire zaken, inrichting en beheer van de locaties en voor een veilige en leefbare leefomgeving. Daarnaast werk je samen met de beleidsadviseur(s)Sociaal Domein, o.a. adviseur Werk, Inkomen en Inburgering, en de collega’s van de uitvoering op gebied van leefgeld en loopbaan. Voor verdere beleidsontwikkeling wordt daarnaast samengewerkt met o.a. de adviseur Volkshuisvesting, adviseur Onderwijs en team Publiekszaken.
 • Je betrekt de bestuurder en ambtelijk opdrachtgever op een proactieve manier bij de opgave, de voortgang daarvan en de maatschappelijke effecten en hebt een signalerende functie.
 • Je vertaalt landelijke ontwikkelingen naar beleid en de integrale werkafspraken. Je bereidt besluitvormingsdocumenten voor en bent verantwoordelijk voor dossierbeheer en een rechtmatige verankering van processen en procedures in de administratieve organisatie, zoals het Zaak-systeem. Een deel van het budgetbeheer wordt ook bij jou belegd.
 • Je draagt zorg voor de managementinformatie rond de opgave vluchtelingen waarbij doelstelling, taakstelling, middelen, budgetten, uitgaven en risico’s door jou in beeld worden gebracht.
 • Je verbindt partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie om de opgave uit te voeren, ook waar de verbanden nieuw of lastig zijn. Je pakt de regie in geval van knelpunten en complexe casuïstiek.
 • Je bent opdrachtgever en aanspreekpunt voor SWOIJ (Sociaal Werk) en je vertegenwoordigt de gemeente OIJ in het regionaal overleg Achterhoek en bent contactpersoon voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, COA, en IND.

De eisen

Alles uitklappen
minimaal 3 jaar ervaring als beleidsadviseur binnen een gemeente en vaardig in opstellen van beleid en adviezen.
Gedegen kennis van wet- en regelgeving betreffende opvang ontheemden en op de hoogte van de actualiteit rond dit thema
Bekend met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en de integraliteit van een gemeente
Inzicht en sensitiviteit voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
ervaring en affiniteit met dossiervorming en administratieve ondersteunende processen

De wensen

Alles uitklappen
U heeft meer dan 3 jaar ervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsadviseur bij een gemeente en aantoonbaar besluitvormingsprocedures en het integraal werken ondersteund.
U heeft meer dan 1 jaar ervaring met het thema opvang ontheemden in een adviserende rol in de afgelopen 5 jaar en geeft blijk op de hoogte te zijn van de actualiteit en de actuele wet- en regelgeving.
Naast de gestelde eisen zien wij graag uw motivatie waarom u deze opdracht zou willen vervullen bij gemeente Oude IJsselstreek en een nadere toelichting op uw expertise, competenties en affiniteit met het thema (max 1 A-4)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.