Adviseur openbare orde en veiligheid (OOV)

Gemeente Soest
Max 110 p/u
Utrecht
24 uur p/w
30-10-2023
30-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Als adviseur openbare orde en veiligheid (OOV’er) zet je je in voor de veiligheid van de inwoners, ondernemers en organisaties in Soest. Hierbij richt jij je op de sociale veiligheidskant, omdat de fysieke veiligheid al bij je collega-adviseur crisisbeheersing is belegd.

De functie richt zich onder andere op het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Daarbij is, in samenwerking met de 4 andere gemeenten van het basisteam, net een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld, waarbij de focus bij het thema ondermijning ligt op bedrijventerreinen. Ook de aanpak van mensenhandel is een speerpunt in het IVP. Voor beide onderwerpen moeten nog (tweejaarlijkse) uitwerkingsprogramma’s worden opgesteld. De gemeente Soest is samen met Baarn binnen het basisteam BES verantwoordelijk voor het taakaccent ondermijning in het IVP.

Je bent voorzitter van het lokale ondermijningsoverleg. Daarnaast ben je gemeentelijk regisseur bij RIEC-casuïstiek. Ook vertegenwoordig je de gemeente in regionale overleggen op het gebied van ondermijning (AVO driehoek BES en mogelijk AVO DVC). Met betrekking tot mensenhandel ben je de aandachtsfunctionaris binnen de organisatie. Je brengt het onderwerp onder de aandacht bij medewerkers, inwoners en ketenpartners, verzamelt signalen en coördineert eventueel interventies. Samen met het team Handhaving heb je het onderwerp ‘veiligheid bij de horeca’ onder je hoede. Er moet een nieuw horeca-convenant worden afgesloten met Koninklijke Horeca Nederland, dat vooral ziet op de sluitingstijden. Een belangrijke taak ligt er bij jou om de samenwerking tussen gemeente en ketenpartners als politie en jongerenwerk te stroomlijnen. Op dit moment is niet bij iedereen duidelijk wat er van elkaar verwacht wordt en kan worden. Deze wensen moeten worden geïnventariseerd en er moeten onderlinge werkafspraken worden vastgelegd die iedereen onderschrijft.

Verder ben je de belangrijkste adviseur van de burgemeester met betrekking tot het inzetten van zijn bestuurlijke bevoegdheden op het gebied van de openbare orde. Dit geldt voor de bevoegdheden uit de APV, maar ook voor de bevoegdheden van de Gemeentewet. Je draait mee in een periodiek bereikbaarheidspiket, van ongeveer één week per maand.

Competenties

  • Plannen en organiseren
  • Adviseren
  • Netwerken en samenwerken
  • Resultaatgericht
  • Daadkracht
  • Argumenteren en beïnvloeden.

De eisen

Alles uitklappen
Aantoonbare werkervaring als Beleidsmedewerker OOV binnen een gemeentelijke instelling
Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau

De wensen

Alles uitklappen
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Beleidsmedewerker OOV binnen minimaal 2 verschillende gemeentelijke instellingen
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als beleidsmedewerker binnen OOV
Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het samenwerken met diverse partners in regionaal verband op het gebied van OOV (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting, de diverse partners dienen in het cv benoemd te worden)
Uiterlijk beschikbaar per 1 november 2023 voor 24 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief verlengingen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.