Adviseur Omgeving-WNZ A Vaarwegen

Rijkswaterstaat
Max 104 p/u
Zuid-Holland
24 uur p/w
01-07-2024
30-06-2026
Freelance

Opdrachtomschrijving

Opdrachtomschrijving:

Het omgevingsmanagement binnen WNZ A-Vaarwegen heeft als doelstelling:
• In de regio zorgen voor een zo goed mogelijke afstemming met de omgeving, de gebruikers, bewoners en organisaties. De belangen van de beheerder worden daarbij goed in de gaten gehouden;
• Gezamenlijk draagvlak bij stakeholders krijgen, bewaken en behouden;
• Prioriteren van actoren en bepalen van in te zetten middelen om de relatie met betreffende actoren te managen;
• Oog hebben voor ontwikkelingen en mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen.
• Op de hoogte zijn omgevingskansen en risico’s en daar beheersmaatregelen op zetten.
• Goed inzicht in ontwikkelingen en uitvoering van andere projecten binnen RWS én buiten RWS;
• Interne en externe communicatie;
• Monitoren van alle adviesproducten op het gebied van omgevingsmanagement, zorgen voor de tijdige analyse ervan en de producten controleren op inhoud;
• Tijdige realisatie van alle conditioneringsaspecten.

De Adviseur Omgeving ondersteunt het omgevingsmanagement in brede zin en heeft onder andere als opdracht de contractvoorbereiding en contractbeheersing van verschillende onderhoudscontracten op het gebied van Omgeving. Voor deze input is veel afstemming nodig met andere disciplines in het projectteam (techniek, contract) en met verschillende betrokken organisatieonderdelen binnen en partijen buiten RWS.

De Adviseur Omgeving zal te maken krijgen met de volgende kennisvelden:
• Stakeholdermanagement: het onderhouden van een goede relatie met de interne en externe stakeholders;
• Verkeersmanagement weg en scheepvaart (Minder hinder);
• Conditionering: het proactief verbinding leggen met onder andere de volgende kennisvelden: Vergunningen, Kabels en Leidingen, Milieukundig onderzoek, Geotechnisch onderzoek, OO (Onontplofte Oorlogsresten), Stikstof/PFAS en Archeologie;
• Contracteren: het leveren van input vanuit omgevingsmanagement bij het opstellen en uitvoeren van contracten voor zowel vast als variabel onderhoud;
• Bouw- en Milieuregelgeving en regelgeving Natuur, Flora en Fauna;
• Ruimtelijk ordening;
• Beheerovereenkomsten en convenanten;
• Communicatie.

Kennis Pré
• RWS organisatie;
• Civiele techniek, met name waterbouwkunde;
• Natuur en milieu wetten;
• Inrichting en functioneren van vaarwegen en beweegbare bruggen;
• Kennis van beheergebied regio RWS West Nederland Zuid (“Zuid-Holland”).

Competenties
• Je bent een teamspeler en bent in staat samen met anderen resultaten te behalen;
• Je staat open voor verandering, bent communicatief sterk en kunt goed luisteren;
• Je bent in staat om zowel overzicht te houden als de details te zien;
• Je bent proactief en netwerkvaardig en kunt goed omgaan met weerstand;
• Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar;
• Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

De eisen

Alles uitklappen
Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde Universitaire opleiding
Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar aantoonbaar werkervaring met omgevingsprocessen, omgevingsmanagement waaronder: vergunningen, conditionering, overeenkomsten, hinderbeperking, verkeersmaatregelen, stakeholdermanagement en communicatie
Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare project- en planmatige werkervaring in de realisatiefase
Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het uitvragen en opstellen van klanteisen (vraagspecificaties)

De wensen

Alles uitklappen
Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring binnen de Rijksoverheid
Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis op civieltechnisch gebied - waterbouwkunde
Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met vaarwegen en beweegbare bruggen, sluizen en stuwen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

De opdracht sluit 17-06-2024

Je hebt nog 2 dagen om te reageren.

Reageer minstens 1 dag voor de sluitingstijd van deze opdracht.

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    (Vereist)