Adviseur Nieuwkomers

Gemeente Moerdijk
Geen max uurtarief
Noord-Brabant
28 uur p/w
01-11-2023
30-04-2024
Loondienst

Opdrachtomschrijving

Gemeente Moerdijk verwelkomt nieuwkomers als toekomstige inwoners. We zorgen voor opvang, huisvesting, begeleiding en integratie van ontheemden uit Oekraïne, statushouders, asielzoekers en arbeidsmigranten. Maar ook immigranten willen we een plek bieden. Sommige nieuwkomers zijn tijdelijk of kortdurend in onze gemeente, voor anderen geldt dat hun toekomstbeeld nog onduidelijk is, en weer anderen vestigen zich hier langere tijd.

Om je een idee te geven van de omvang: op dit moment is er woonruimte voor 300 mensen uit de Oekraïne, werken we aan onderdak voor 1.500 arbeidsmigranten en bereiden we de opvang van 200 asielzoekers voor. Ook de opgave voor huisvesting statushouders heeft hoge prioriteit.

De huisvesting van deze verschillende doelgroepen is een complexe opgave. Belangen lopen gelijktijdig of kruisen elkaar soms. De maatschappelijke opgave is nog vele malen complexer. Hoe houden we voldoende draagvlak bij bestaande inwoners? Hoe houden we de zorg en ondersteuning op peil met voldoende kwaliteit? Hoe zorgen we ervoor dat nieuwkomers een volwaardige plek in onze gemeenschap kunnen vinden? En wat betekent de toestroom van nieuwkomers voor de behoefte aan voorzieningen in onze gemeente?

Deze vraagstukken lopen dwars door de verschillende doelgroepen heen en raken nagenoeg alle facetten van de gemeentelijke organisatie. Om dit programma goed vorm te geven en op dit moment de actuele opgaven goed te borgen zoeken wij een collega die voor minimaal 6 maanden het programma Nieuwkomers komt versterken;

Wat ga je doen?
Voor elke specifiek doelgroep binnen de nieuwkomers is een collega verantwoordelijk voor de dagelijkse, korte- en middellange termijn werkzaamheden. Gezamenlijk werk je onder operationele aansturing van de programmaregisseur nieuwkomers aan het uitvoeren van lopende opgaven, en het opstellen van de visie en een nieuw beleidskader.

Jouw opdracht richt zich met name op de onderstaande opgaven:
•    Toezicht houden op de uitvoering van de wet inburgering op gebied van beleid, aansturing en control (werkplein).
•    Evaluatie en herijking beleid inburgering (2021)
•    Periodiek overleg met beleidsadviseurs en regievoerders werkplein en vluchtelingenwerk
•    Aanjagen op ontwikkelingen en uitvoering toeleiding naar werk i.s.m. werkplein en andere samenwerkingspartners
•    Uitvoering participatie verklaring
•    Informeren van- en afstemmen met bestuurder(s)
•    Periodiek afstemmen met interne- en externe partners/collega’s binnen het programma Nieuwkomers.
•    Statushouders; sturing geven aan de opgave voor huisvesting statushouders en afstemming met de woningbouw coöperatie, vluchtelingenwerk, maar ook met interne collega’s en de provincie.
•    Asielopvang; zowel voorbereiden en aanjagen van de komst van de nieuwe opvanglocatie als communicatie met interne en externe partners, betrokkenen en inwoners.
•    Borgen van een aanbod voor gezinsmigranten.
•    Aansluiten bij de nog te ontwikkelen visie op nieuwkomers bij het ontwikkelen en opstellen van beleid i.s.m. collega’s en programmaregisseur nieuwkomers.
·    Invulling geven aan doelgroep overstijgende vraagstukken (zorg, onderwijs, toeleiding werk etc.) rondom nieuwkomers.
·    Deelname aan het lokaal nieuwkomersoverleg.
·    Input op jouw beleidsterrein t.b.v. beleidsbegroting en financiële verantwoording binnen de begrotingscyclus.

Word jij enthousiast van beleidsontwikkeling op een heel actueel en betekenisvol thema en krijg je energie van samenwerken met verschillende disciplines?
Dan zoeken we jou!

Je hebt het volgende profiel:
·    Bij voorkeur een afgeronde WO opleiding of WO werk- en denkniveau.
·    Bij voorkeur ervaring met-, maar op z’n minst affiniteit met, doelgroepen binnen het thema nieuwkomers.
·    Minimaal vijf jaar werkervaring.
·    Bekend met de gemeentelijke processen.
·    Betrouwbaar, samenwerkend, bevlogen en aansprekend
·    Je bent flexibel in je denken. Je bent wendbaar in je planning. Wat vandaag besloten is kan morgen weer anders zijn.

Je wordt geplaatst binnen het cluster Advies Sociaal Domein, waar adviseurs werkzaam zijn op alle leefgebieden in het domein Mens & Maatschappij. De collega’s die werken aan het programma Nieuwkomers zijn verspreid over de verschillende domeinen.

Eventuele gesprekken vinden plaats op donderdagochtend 26 oktober 2023.

De eisen

Alles uitklappen
Kandidaat heeft ervaring en affiniteit met doelgroepen binnen het programma Nieuwkomers. Dit moet blijken uit de CV.
Kandidaat heeft relevante en actuele werkervaring op gebied van beleidsontwikkeling. Dit moet blijken uit de CV.
Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Dit moet blijken uit de CV.

De wensen

Alles uitklappen
Kandidaat is bekend met gemeentelijke processen. Dit moet blijken uit de CV
Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde WO opleiding of een vergelijkbaar werk- en denkniveau. Dit moet blijken uit de CV.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.