Adviseur Management Development / ontwikkeladviseur

politie
Geen max uurtarief
Utrecht
32 uur p/w
28-09-2024
31-01-2025
Freelance

Opdrachtomschrijving

Wij richten ons met deze aanvraag tot álle potentiële aanbieders/inschrijvers; zowel aanbieders die een kandidaat offreren, als ZZP’ers die zichzelf offreren.

Bij deze aanvraag gaat het om een werkrelatie op basis van een resultaatgerichte opdrachtdefinitie. De uitvoering vindt plaats vanuit van de vakinhoudelijke professionaliteit, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden (expertise) van de kandidaat. Er is geen sprake van inzet op basis een arbeidsverhouding en dient ook niet als zodanig te worden aangemerkt. De opdracht start op het moment dat de kandidaat start en de opdracht stopt op het moment dat het resultaat door de politie goedgekeurd is (decharge). Tussentijds evaluatie zal periodiek en in afstemming plaatsvinden.

Voor deze opdracht is een BO screening van toepassing. Een positief besluit is een vereiste voor het uitvoeren van deze opdracht.

De opdracht is tweeledig:

1. Realiseren van een passend trainingsaanbod: samen met de Politieacademie inrichten van een  passend trainingsaanbod voor operationeel leidinggevenden, aansluitend op de gesignaleerde behoefte uit de MD-schouw. De pilot hiervan organiseren in samenwerking  en ondersteunend aan een werkgroep, de training evalueren en adviseren over het voortzetten hiervan voor de overige leidinggevenden van de LE’s.

2. Deelname MD-schouwcommissies: ondersteunen van het management development schouwproces van  leidinggevenden (± 100) van de twee Landelijke Eenheden: Landelijke Opsporing en Interventies en Landelijke Expertise en Operaties, deelname aan de MD-schouwcommissie, hierrbij advisering over individuele
leiderschapsontwikkeling en verslaglegging van het ontwikkelgerichte advies van de commissie.

Achtergrond: De medewerkers van de Landelijke Eenheden (LE’s) werken, samen met de regionale eenheden, met veel inzet, grote toewijding en professionaliteit om Nederland veiliger te maken. Daarbij worden aansprekende operationele resultaten geboekt die in binnen- en buitenland zeer worden gewaardeerd. Maar er waren ook signalen van onvrede, spanningen en
grote knelpunten bij verschillende afdelingen van de LE’s naar buiten gekomen. Tegen deze achtergrond heeft de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) in 2022 een adviescommissie voor de LE ingesteld, de commissie Schneiders. De opdracht voor deze commissie luidde de minister te adviseren over verbeteringen en de noodzaak van herpositionering van de LE in
het huidige politiebestel. Een ingreep in de organisatie kan alleen lukken in combinatie met gelijktijdige ontwikkelingen in leiderschap en medewerkerschap die leiden tot voelbare verbeteringen. De MD-schouw van zittende leidinggevenden is onderdeel van de leiderschapsontwikkeling (een advies van de commissie Schneiders die de Minister van J&V heeft overgenomen). De uitvoering van de MD-schouw is gestart in mei 2023 met het MD-schouwproces van de strategisch leidinggevenden.

Let op: thuiswerken is slechts beperkt mogelijk.

Beoogd resultaat:

Realiseren van een gedragen trainingsaanbod door de Politieacademie voor operationeel leidinggevenden van de LE’s n.a.v. de behoeftestelling in de MD-schouw.

Tijdige en ontwikkelingsgerichte feedforward advies en verslaglegging n.a.v. MD-schouwgesprekken met leidinggevenden.

 • Je maakt afspraken over opbouw en inzet trainingsprogramma voor de leidinggevenden van de LE’s met de Politieacademie. Stemt dit af met de opdrachtgever en draagt organisatorisch bij aan de realisatie van de trainingen.
 • Je neemt deel aan de schouwcommissiegesprekken met de operationeel leidinggevenden (±160 in totaal).
 • Na de gesprekken stel je in afstemming met de commissieleden ontwikkelingsgerichte feed forward adviezen op.

 • Politieacademie en werkgroep.
 • Deelnemers MD-schouwcommissies.
 • Leidinggevenden en medewerkers van de Landelijke Eenheden, medewerkers van HRM (loopbaan-, MD- en HR-adviseurs),
 • Partijen die een rol spelen in de uitvoering van de schouw of die dit monitoren, projectleider uitvoering MD-schouwproces.

 • De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie.

De eisen

Alles uitklappen
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie.
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling, het adviseren en schriftelijk vastleggen van een ontwikkelgesprekken en -advies van een commissie.
De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met het vormgeven van leiderschapsprogramma's.

De wensen

Alles uitklappen
De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in een politiek bestuurlijke context.
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie/opdracht.
De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van gesprekken en coaching op het gebied van leiderschapsontwikkeling.
De kandidaat heeft een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau ((NLQF 6) in de afstudeerrichting HRM, verandermanagement, HRD of toegepaste psychologie aangevuld met relevante trainingen / cursussen.

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 256 MB.