adviseur Energie infrastructuur

Provincie Flevoland
Max 115 p/u
Flevoland
36 uur p/w
10-05-2024
30-11-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
De energietransitie vraagt om ingrijpende aanpassingen aan het energiesysteem en energiegebruik. Dit stelt ons, samen met onze gebiedspartners, de komende decennia voor technische, ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen om de klimaatdoelen te halen, maar ook om ervoor te zorgen dat bestaande en nieuw te ontwikkelen woon- en werkgebieden verzekerd zijn van de benodigde energie. Leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie voor bewoners en bedrijven zijn daarbij belangrijk. Naast knelpunten die opgelost moeten worden, zoals de huidige netcongestie, zijn er ook volop kansen voor innovatie en het versterken van een goed vestigingsklimaat in Flevoland voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van bijvoorbeeld de waterstof- en circulaire economie.

Samen met je collega’s maak je onderdeel uit van het Expertiseteam Energie. Je werkt, binnen en buiten het provinciehuis, samen aan de maatschappelijke opgave rondom de energietransitie. In overleg met de manager en het team kijken we waar jouw inzet het beste past. Hierbij kijken we niet alleen naar je kennis, maar ook naar de andere kwaliteiten die jij meebrengt naar onze organisatie. Het speelveld van de opgave energie is divers en dynamische, waardoor jouw werkzaamheden dat ook zijn.

Opdracht
Op dit moment werkt de provincie Flevoland aan (de uitvoering van) een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK). Dit doen we samen met de Flevolandse gemeenten, de netbeheerders en andere relevante partijen voor het organiseren en inrichten van het P-MIEK proces en de verschillende producten die hier onder vallen. Hieruit voorkomende werkzaamheden kunnen onderdeel uitmaken van het takenpakket.

Vertegenwoordiging van provincie Flevoland in externe overleggen en netwerken gerelateerd aan energie infrastructuur en netcapaciteit, bijvoorbeeld activiteiten met werkgroepen georganiseerd vanuit het Rijk, het IPO en op provinciaal niveau.

Daarnaast kan het nodig zijn om vanuit de thematiek te ondersteunen bij actualiteiten, zoals bij netcongestie en het voorbereiden van maatregelen op de korte termijn.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: ma – vr
De opdracht wordt vervuld gedurende 26 weken. Rekening wordt gehouden met een periode voor verlof – waarin de Opdracht dus niet wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer – van 2 weken. Voor de verlenging van 13 weken 1 week verlof.

De eisen

Alles uitklappen
Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
Aantoonbare werkervaring in samenwerking met partijen in projecten gerelateerd aan netcongestie en/of energietransitie (benoem dit duidelijk met een concreet voorbeeld op een aparte pagina in het cv.);
Beheersing Nederlandse taal, aan te tonen door een korte motivatie door de kandidaat zelf geschreven;
Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

De wensen

Alles uitklappen
Een afgeronde opleiding op minimaal wo-master niveau
Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in netcongestie en/of energietransitie/duurzaamheid gebouwde omgeving vraagstukken in Nederland (benoem dit duidelijk in het cv.
Aantoonbare werkervaring met het verbinden van ondernemers, netbeheerders en/of overheden vanuit een projectmatige insteek (benoem dit duidelijk in het cv.)

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.