Adviseur contractbeheersing dijkverbetering Cuijk – Ravenstein

Waterschap Aa en Maas
Max 125 p/u
Noord-Brabant
8 uur p/w
21-12-2023
31-12-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Waterschap Aa en Maas
Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.

Het project

Het project Dijkverbetering Cuijk – Ravenstein heeft betrekking op 21 kilometer primaire waterkering langs de Maas (Brabantse zijde) tussen Cuijk en Ravenstein (dijkvak 36-1). Gebleken is dat de dijk hier niet voldoet aan de norm en zowel de faalkans als de gevolgen van falen relatief groot zijn. Binnen het HWBP programma is daarom besloten om de versterking van dit dijkvak uit te voeren. Het doel is om de verbetering in 2030 op te leveren.

Opdrachtomschrijving:

Voor het project Cuijk – Ravenstein zoeken we een ervaren contractadviseur dan wel -beheerser in het team contractmanagement. De opdracht bestaat uit de afhandeling van contractzaken met het reeds gecontracteerde ingenieursbureau, maar ook uit het invullen van de samenwerkingsrelatie en inhoudelijke bijsturing – in afstemming met verantwoordelijke collega IPM-rolhouders – op adviesproducten. De Adviseur contractbeheersing maakt onderdeel uit van het contractmanagement (CM)-team van het project en richt zich primair op de beheersing van het contract ‘ingenieursdiensten Planuitwerkingsfase dijkverbetering Cuijk-Ravenstein’ en/of daarop voortgezette contracten met het IB. Dit behelst de contractbeheersing in voorbereiding, uitvoering en afronding van het contract. De exacte invulling hiervan wordt nader uitgewerkt in overleg met de CM. Doel is om de contractbeheersing van dit contract efficiënt, doelgericht, fair en conform vigerende wet- en regelgeving te laten verlopen.

Taken:

  • Het invullen van de rol adviseur contractbeheersing in het CM-team;
  • Je denkt actief mee over het contractmanagement van het project;
  • Je toetst de voortgangsrapportages (VGR’s) van het ingenieursbureau (IB) en legt deze met advies voor aan het IPM-team;
  • Je neemt deel aan de voortgangsoverleggen (VGO’s) van het IB;
  • Je bent verantwoordelijk voor de prestatieverklaringen aan het IB;
  • Je bent sparringpartner voor zowel de CM als de PM en houdt hen proactief op de hoogte van wat er speelt in het contract.

Opties:

Taken kunnen optioneel aangepast of uitgebreid worden binnen het contractmanagement of daaraan verbonden of gerelateerde activiteiten van andere IPM-rolhouders. Dit wordt nader bepaald op basis van de voortgang en actualiteit van het project. In dergelijk geval(len) worden de aangepaste of aanvullende activiteiten in overleg vastgesteld en middels één of meerdere VTW’s opgedragen. Deze optie omvat een verhoging van het gemiddelde aantal uren per week tot maximaal 16 uur. Een VTW wordt uitsluitend schriftelijk en met goedkeuring van het waterschap overeengekomen.  De maximale opdrachtwaarde van deze opdracht inclusief verlengingen en opties bedraagt EUR 1.500.000,- exclusief omzetbelasting.

De eisen

Alles uitklappen
De kandidaat beschikt over een afgeronde Nederlandstalige opleiding op HBO/WO-opleiding in technische richting.
De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied contractbeheersing van minimaal 1 afgerond contract binnen de GWW sector met een opdrachtwaarde van minimaal €4.000.000,-.
De kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring in de verkennings- planuitwerkings- en/of realisatiefase van dijkversterkingsprojecten. In minimaal één van dijkversterkingsprojecten dient de versterkingsopgave te zijn gecombineerd met meekoppelkansen van andere stakeholders (zoals gemeentes en provincie) en ruimtelijke gebiedsontwikkeling.
De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de principes van SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing) bij infrastructurele projecten met een opdrachtwaarde van minimaal €4.000.000,-.
De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de principes van systems engineering, zowel bij dijkversterkingsprojecten als bij andere infraprojecten van beweeg- en/of bedienbare kunstwerken.
De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met kwaliteitsborging binnen infrastructurele projecten met een opdrachtwaarde van minimaal €4.000.000,-.
Het aangeboden CV mag maximaal 3 A4 bevatten
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.