Adviseur afkoppelen regenwater

Gemeente Venlo
Max 69 p/u
Limburg
4 uur p/w
01-09-2024
31-12-2026
Freelance

Opdrachtomschrijving

Gemeenten in Limburg en Waterschap Limburg werken samen aan een klimaatadaptieve omgeving. Doel is wateroverlast te voorkomen en droogte terug te dringen, nu en in de toekomst. Eén van de activiteiten die we daarvoor uitvoeren is het programma

Voor de uitvoering van de regeling vindt sinds het voorjaar van 2018 bij pandeigenaren die interesse hebben in het afkoppelen van regenwater op hun perceel een vrijblijvend adviesgesprek plaats met een adviseur afkoppelen regenwater.

Voor de uitvoering van de stimuleringsregeling adviseer je subsidie-aanvragers over hoe ze hun daken en verharding verantwoord kunnen afkoppelen van het riool. Je let daarbij op voldoende bergingsruimte voor het regenwater van waaruit het in de bodem kan infiltreren. Hierbij houdt je rekening met de mogelijkheden ter plaatse en de klantwensen. Je adviezen zijn richtinggevend, je levert maatwerk en zorgt voor tevreden klanten. De vrijblijvende adviezen geef je op locatie aan burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties.

Ook geef je uitleg en informeer je de aanvragers over het verdere verloop van de procedure voor het aanvragen van subsidie

De werkzaamheden betreffen o.a.

·       Verwerken gegevens van de aanvrager van het adviesgesprek die je van de gemeente ontvangt.

·       Inplannen afspraak met de aanvrager [binnen 5 werkdagen na ontvangst]

·       Verzenden van een afspraakbevestiging met informatie over afkoppelen en uitleg over het adviesgesprek

·       Voeren van een adviesgesprek op locatie (in uitzonderlijke gevallen, via een online-optie met audio en video) [binnen 10 dagen na ontvangst aanvraag adviesgesprek (voor zover dit ook in de agenda van de aanvrager past)]

·       Opstellen verslag adviesgesprek (volgens een door de gemeente te verstrekken format/voorbeeld) en intekenen informatie op (door de gemeente verstrekte) perceeloverzicht/situatietekening [binnen 5 werkdagen na adviesgesprek]

·       Registratie en terugkoppeling gemeente

Overige werkzaamheden:

·       Administratie bijhouden inzake het (status)verloop van de (aanvragen) adviesgesprekken en opmaak rapportage, datum, het aantal en soort adviesgesprekken en eventueel overige uren. (zie uitgangspunten uur-besteding adviesgesprek per categorie)

·       afstemming gemeente (opdrachtgever). Afstemming met gemeente over voortgang en technisch inhoudelijke vragen.

·       Bijhouden ontwikkelingen met betrekking tot de regeling en afkoppeltechnieken.

·       Beantwoorden eventuele vragen en nadere uitleg aan aanvragers naar aanleiding van het adviesrapport en situatieschets.

·       Op verzoek van de opdrachtgever deelnemen aan informatiebijeenkomsten zoals duurzaamheidsmarkten/bewonersavonden georganiseerd door de gemeente

·       Eventuele aanpassingen in verslag adviesgesprek en of perceeloverzicht/situatie tekening verwerken op verzoek/aanwijzing van gemeente.

·       Ondersteuning gemeente bij nacontrole (steekproef).

De gemeente verstrekt een overzichtskaart (A4 schaal 1:200 en of 1:500) daarop is de volgende informatie vermeld, kadastrale (perceel)grenzen, bebouwingsvlakken (BGT), gemeentelijk (hoofd)riolering en luchtfoto.

Ook heeft de gemeente getoetst of de aanvrager eigenaar is en het perceel is aangesloten op gemeentelijke gemengde vrij verval riolering

Je stuurt het verslag en situatie naar de gemeente. De gemeente stuurt dit door aan de aanvrager. Daarbij voegt de gemeente een unieke link waarmee de aanvrager kan overgaan tot het daadwerkelijk aanvragen van de subsidie.

De eisen

Alles uitklappen
Goede communicatieve vaardigheden;
Deskundig; Expertise op het gebied van afkoppelen en daaraan gerelateerde onderwerpen als infiltratie(voorzieningen), be- en ontluchting van rioolsystemen en huisaansluitingen en kennis van riolering in het algemeen. Zover je deze kennis niet hebt, ben je bereid om deze kennis je eigen te maken d.m.v. (korte) trainingen en coaching;
Je beschikt bij voorkeur minimaal over een relevante technische MBO+ opleidingsniveau.
Ervaring met het voeren van klantgerichte adviesgesprekken (op het gebied van afkoppelen, en of energie)
Alles uitklappen

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren
Open sollicitatie
Sleep bestanden hierheen of
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 256 MB.