Administratief juridisch medewerker

Gemeente Westland
Max 59.75 p/u
Zuid-Holland
24 uur p/w
09-10-2023
09-04-2024
Freelance

Opdrachtomschrijving

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Areaalbeheer en Ruimtelijk Juridische Advisering

Team ARJ bestaat uit twee vakteams: Areaalbeheer en Ruimtelijk Juridische Advisering. Areaalbeheer is verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van data van de objecten die in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Westland. De juristen van ARJ leveren juridische dienstverlening aan het bestuur en binnen het cluster Ruimte. Wij verrichten verschillende werkzaamheden op het gebied van onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Opiumwet. De werkzaamheden van de juristen van ARJ zijn verdeeld in een drietal taakvelden, te weten Handhaving, Bezwaar en Beroep en Vastgoed en Grondzaken Het team levert zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende, adviserende en faciliterende rol richting het management, overige teams en bestuur.

Opdracht
Als juridisch administratief medewerker ben je primair verantwoordelijk voor het administratief ondersteunen van de juristen bij de uitvoering van procedures op het gebied van handhaving, bezwaar en beroep, ruimtelijke ordening, APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je verzorgt de juridische administraties en bewaakt samen met de juristen de werkvoorraad en de juridische termijnen.

Je maakt in overleg met de jurist inventarislijsten en houdt dossiers bij voor bezwarencommissie, rechtbank en Raad van State. Je ondersteunt de juristen bij het onderhouden van contacten/coördineren met de administratie van de bezwarencommissie.

De eisen

Alles uitklappen
Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 3 of 4
Aantoonbare werkervaring als juridisch administratief medewerker, op het gebied van omgevingsrecht
Aantoonbare werkervaring als juridisch administratief medewerker, op het gebied van omgevingsrecht

De wensen

Alles uitklappen
Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 3 of 4 in de richting van administratief-/ juridisch
Aantoonbare werkervaring als administratief juridisch medewerker op het gebied van Wabo handhaving en het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken binnen een gemeentelijke organisatie
Aantoonbare werkervaring met het aanmaken van zaken in RX Mission (voorheen SquitXO) en Corsa
Aantoonbare kennis en/of werkervaring met de procedures van de Algemene wet bestuursrecht, benoem waar dit is opgedaan

Hoe werkt het?

Aanvraag indienen
Dien je aanvraag in middels het onderstaande formulier.
Introductie
We introduceren je profiel bij de desbetreffende opdrachtgever.
Aan de slag
Na akkoord kun je per direct aan de slag met je nieuwe opdracht!

Direct reageren

Vul het onderstaande formulier in en we zullen binnen 24 uur contact met je opnemen.

Het is niet meer mogelijk om op deze opdracht te reageren